DELL chính xác 3520 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL chính xác 15 3520 Laptop

Tải về DELL chính xác 3520 Mobile Workstation của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-04-09
3.5.1001.0, A00
Dell Precision Optimizer
2018-01-31
4.0.12, A00-00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-08-01
6.0.1.8142, A07
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude 5280 / 5288 / 5480 / 5488 / 5580 và hệ thống 3520 chính xác BIOS
2018-03-15
1.9.3, 1.9.3
Chipset (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek PCIE Card Reader driver
2018-04-18
10.0.16299.21304, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-04-18
2.2.1.364, A06
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-04-18
11.7.0.1054, A01
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-01-05
4.23.10.001, A04
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-03-27
8.3.10207.5567, A09
Trình quản lý bộ máy quản lý của Intel 11.x
2017-12-13
11.8.50.3425, A00
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-04-11
16.3.61.275, A03
Intel Chipset Driver
2018-02-12
10.1.1.38, A05
ST Microelectronics tốc Driver for Free Fall Bảo vệ dữ liệu
2017-11-30
4.10.0079, A02
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-03-13
8.17.2.10, A29
Docks / giá đỡ (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-04-18
1.16.51.1, A08
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-04-18
2.43.2017.1123, A09
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-04-18
6.3.9600.132, A08
Tiện ích Firmware Mạng USB USB GB Realtek
2017-10-19
1.2.0.3, A01
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2017-08-22
2.0.2.0, A03
Dell có dây Dock (WD15) / Docking Monitor Đứng (DS1000) Firmware Update Utility
2017-09-19
1.0.0.8, 1.0.0.8
Modem / Truyền thông (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5811 LTE và trình điều khiển GPS
2018-01-10
7.47.4743.505, A03
Bộ điều khiển Dell Wireless 5811e DW5811e Khách hàng Bộ điều hợp băng rộng di động LTE và Trình điều khiển GPS
2017-09-27
7.33.4624.503, A01
Driver Dell Wireless 5814E LTE băng rộng di động
2017-07-25
6.2.2.2, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2018-04-10
10.2207.101.119, A03
Dell USB Smartcard Bàn phím điều khiển
2017-02-06
4.1.4.1, A00
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 9260 9560 8265 7265
2018-04-17
20.30.1.8010, A12
Trình điều khiển Bluetooth Intel 9x60 826x 726x 3165
2018-04-17
20.30.0.3, A21
Driver Intel I2xx / 825xx Gigabit mạng
2018-03-29
22.9.16.0, A05
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA9377 WiFi Bluetooth
2018-02-09
12.0.0.448, A13
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-24
2.43.2017.0505, A05
Intel Device Manager Diagnostics Utility (DMIX)
2018-03-01
22.3.108.0, A03
Security (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2018-04-17
4.9.17.53, A14
Tiện ích cập nhật phần mềm máy tính Dell TPM 1.2 (64 bits), Nuvoton TPM, phiên bản 5.81.2.1_V3
2018-01-02
5.81.2.1, A02
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2017-12-13
1.3.2.8, A02
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
System Utilities (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-04-05
2.2.1, A00
Tiện ích cập nhật phần mềm bảng điều khiển màn hình LCD
2017-05-16
9.20, A00
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-01-23
A00, A00
Video (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
NVIDIA GeForce 930MX GeForce 940MX Quadro M620 Garaphic Driver
2017-06-26
21.21.13.6988, A01
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2017-08-14
21.20.16.4627, A02
M620 ISV chứng nhận driver
2017-03-07
21.21.13.7586, A01