DELL chính xác 5520 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

DELL chính xác 15 5520 Laptop

Tải về DELL chính xác 5520 Mobile Workstation của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Ứng dụng (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-11-14
3.4.1002.0, A00
Premier Dell Màu Phần mềm ứng dụng
2017-09-06
3.06.007, A05
Dell Precision Optimizer
2017-09-15
4.0.10, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-08-28
6.0.1.8216, A09
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
BIOS hệ thống Dell Precision 5520
2017-10-12
1.5.0, 1.5.0
Chipset (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2017-10-04
4.21.04.003, A02
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2017-11-06
11.7.0.1035, A00
Intel Thunderbolt điều khiển
2017-11-01
16.3.61.275, A03
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-10-30
1.1.1.318, A02
Intel Chipset Driver
2017-10-19
10.1.1.38, A05
ST Microelectronics tốc Driver for Free Fall Bảo vệ dữ liệu
2017-07-25
4.10.0079, A02
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-07-25
8.2.11000.2996, A04
Realtek PCI-E Card Reader driver
2017-07-25
10.0.14393.21292, A04
Intel tiếp Serial IO driver
2017-11-06
30.100.1633.3, A02
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2017-09-21
8.15.0.18.1, A25
Docks / giá đỡ (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2017-11-07
2.43.2017.907, A08
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2017-11-07
6.3.9600.104, A07
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2017-10-24
1.16.49.1, A06
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2017-08-22
2.0.2.0, A03
Dell có dây Dock (WD15) / Docking Monitor Đứng (DS1000) Firmware Update Utility
2017-09-19
1.0.0.8, 1.0.0.8
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell USB Smartcard Bàn phím điều khiển
2017-02-06
4.1.4.1, A00
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-24
2.43.2017.0505, A05
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2017-11-07
12.0.0.325, A12
Intel 8265 WIFI driver
2017-10-06
19.60.0.7, A07
Trình điều khiển WiFi Bluetooth Qualcomm DW1810 / 1820
2017-07-12
12.0.0.307, A02
Driver Intel 8265 Bluetooth
2017-10-06
19.50.0.5, A05
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Tiện ích cập nhật phần mềm máy tính Dell TPM 1.2 (64 bits), Nuvoton TPM, phiên bản 5.81.2.1_V3
2017-11-07
5.81.2.1, A02
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2017-09-06
1.3.2.8, A02
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-11-14
15.7.5.1025, A03
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2017-10-30
15.7.5.1025, A03
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2017-09-28
2.2.1, A00
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2017-02-15
A00, A00
Video (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển đồ họa nVIDIA GeForce / GTX / Quadro
2017-10-19
22.21.13.8477, A12
Intel HD Graphics
2017-07-03
21.20.16.4664, A04
M1200 ISV chứng nhận driver
2017-03-07
21.21.13.7586, A01