DELL chính xác 5520 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL chính xác 15 5520 Laptop

Tải về DELL chính xác 5520 Mobile Workstation của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-02-13
3.5.1001.0, A00
Dell Precision Optimizer
2018-01-31
4.0.12, A00-00
Premier Dell Màu Phần mềm ứng dụng
2017-09-06
3.06.007, A05
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-08-28
6.0.1.8216, A09
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
BIOS hệ thống Dell Precision 5520
2018-02-18
1.7.1, 1.7.1
Chipset (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-02-21
2.2.1.364, A06
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-01-19
11.7.0.1054, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2018-02-08
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-02-13
8.3.10207.5567, A09
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2017-10-04
4.21.04.003, A02
Intel Thunderbolt điều khiển
2017-11-30
16.3.61.275, A03
Intel Chipset Driver
2018-02-12
10.1.1.38, A05
ST Microelectronics tốc Driver for Free Fall Bảo vệ dữ liệu
2017-11-30
4.10.0079, A02
Realtek PCI-E Card Reader driver
2018-02-07
10.0.14393.21292, A04
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-02-07
8.17.1.12, A28
Docks / giá đỡ (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-01-31
1.16.50.1, A07
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-01-17
2.43.2017.907, A08
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-01-17
6.3.9600.104, A07
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2017-08-22
2.0.2.0, A03
Dell có dây Dock (WD15) / Docking Monitor Đứng (DS1000) Firmware Update Utility
2017-09-19
1.0.0.8, 1.0.0.8
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell USB Smartcard Bàn phím điều khiển
2018-02-12
4.1.4.1, A00
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-01-17
2.43.2017.907, A08
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-02-13
20.10.0.0, A02
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3165 7265 8260 8265
2018-02-13
20.10.1.1190, A00
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-02-14
12.0.0.448, A15
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Tiện ích cập nhật phần mềm máy tính Dell TPM 1.2 (64 bits), Nuvoton TPM, phiên bản 5.81.2.1_V3
2018-01-02
5.81.2.1, A02
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2017-12-13
1.3.2.8, A02
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-01-12
2.2.1, A00
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-01-23
A00, A00
Video (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics
2017-12-27
22.20.16.4836, A05
Trình điều khiển đồ họa nVIDIA GeForce / GTX / Quadro
2017-12-01
23.21.13.8816, A13
M1200 ISV chứng nhận driver
2017-03-07
21.21.13.7586, A01