DELL chính xác M4700 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Dell Precision Mobile Workstation M4700

tải DELL Chính xác M4700 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HD93 High-Definition Audio Driver
12 / 11 / 2013
1.0.6491.0, A08
Chipset (8)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
3 / 24 / 2014
9.5.15.1730, A02
Trình điều khiển ST Microelectronics Free Fall Bảo vệ dữ liệu
10 / 7 / 2013
4.10.46, A06
NEC USB 3.0 Host Controller driver
9 / 16 / 2013
2.1.39.0, A03
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
6 / 24 / 2013
1.0.8.251, A05
O2Micro Memory Card Reader driver
2 / 21 / 2013
3.0.07.44, A04
Modem / Truyền thông (12)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5630 WWAN ứng dụng băng thông rộng di động
1 / 10 / 2014
3.00.98.001, A00
Dell Wireless 5560 WWAN ứng dụng băng thông rộng di động
8 / 28 / 2013
7.1.0.2, A00
Driver Dell Wireless 5560 WWAN di động băng thông rộng
8 / 28 / 2013
7.2.4.1, A00
Driver Dell Wireless 5630 WWAN di động băng thông rộng
8 / 18 / 2013
3.01.001.004.21, A00
Dell Wireless 5630 Mobile Broadband Mini-Card Utility (Utility)
7 / 5 / 2013
NA, A00
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 1540 / 1504 / 1530 WiFi điều khiển
3 / 26 / 2014
6.30.223.215, A02
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
Dell Wireless 380 ứng dụng Bluetooth
10 / 31 / 2013
6.5.1.4000, A02
825xx 10 / 100 / 1000 Ethernet Controller Intel driver
6 / 26 / 2013
18.1.0.0, A08
Video (6)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA Quadro K1 / 2 / 3 / 4 / 5000M và K11 / 21 / 31 / 41 / 5100M Graphics Driver
12 / 4 / 2013
2.4.2.0, A07
nVIDIA an patch Utility (Utility)
2 / 22 / 2013
1.2, A00-00
Intel HD 2000 / 2500 / 3000 / 4000 Graphics Driver
4 / 19 / 2013
9.17.10.3040, A12
AMD FirePro M4000 / M6000 Graphics Driver
1 / 30 / 2013
9.01, A03