DELL Vostro 14 3468 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

DELL Vostro 14 3468 Laptop

Tải về DELL Vostro 14 3468 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.

Ứng dụng (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-11-14
3.4.1002.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2017-11-14
1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-10-19
1.9.14.0, A00
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2017-05-17
3.4.16100.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-04-25
11.1.38, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-08-08
6.0.1.8142, A06
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Vostro 3468 / 3568 BIOS hệ thống
2017-08-03
1.12.0, 1.12.0
Chipset (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2017-04-25
11.6.0.1042, A03
Intel Chipset Driver
2017-10-19
10.1.1.38, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-07-25
8.2.11000.2996, A04
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-08-01
1.1.0.317, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2017-11-06
30.100.1633.3, A02
Realtek USB Card đọc driver
2017-06-29
10.0.14393.31228, A05
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2017-06-29
19.2.17.43, A05
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển mạng Realtek PCIe
2017-11-13
2.43.2017.727, A14
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 3165 7260 7265 8260
2017-08-23
19.60.0.7, A09
Qualcomm QCA61x4A Và QCA9377 Trình điều khiển WiFi và Bluetooth
2017-10-19
12.0.0.307, A07
Driver Dell Wireless 1707 WiFi + Bluetooth
2017-06-29
10.0.0.345, A06
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Synaptics FP cảm biến điều khiển
2016-12-22
4.5.289.0, A00
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-04-25
15.2.0.1020, A00
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2017-02-15
A00, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver AMD đồ họa
2017-07-19
22.19.128.3, A04
Intel HD Graphics Driver
2017-09-13
21.20.16.4627, A04