DELL Vostro 15 7570 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật

DELL Vostro 15 7570 Laptop

Tải về DELL Vostro 15 7570 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Ứng dụng (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-11-14
3.4.1002.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-11-14
1.9.60.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2017-11-14
1.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio ALC3246 điều khiển
2017-08-31
6.0.1.8166, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 7577 và Vostro 7570 BIOS hệ thống
2017-10-18
1.1.3, 1.1.3
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ gia tốc kế STMicro cho bảo vệ dữ liệu mùa thu miễn phí
2017-08-31
4.10.83, A03
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2017-09-29
11.7.0.1028, A00
Realtek USB Card đọc driver
2017-11-14
10.0.15063.31236, A00
Intel Chipset Driver
2017-11-14
10.1.1.44, A07
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-11-14
1.1.1.318, A03
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-10-11
8.3.10203.4295, A07
Intel tiếp Serial IO driver
2017-11-14
30.100.1713.2, A03
Intel Thunderbolt điều khiển
2017-11-01
16.3.61.275, A03
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển mạng Realtek PCIe
2017-09-21
2.43.2017.0621, A13
Trình điều khiển WiFi Intel 8260 7265 3165 7260
2017-09-13
19.70.1.1, A11
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 3165 7260 7265
2017-11-08
19.60.0.3, A07
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình đọc vân tay Goodix GF3208
2017-11-14
1.0.33.300, A00
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-10-05
15.7.0.1014, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics 630 điều khiển
2017-09-11
22.20.16.4771, A01
nVIDIA GeForce GTX 1050 Và GTX 1050Ti Và GTX 1060 với Trình Thiết Bị Đồ Họa Thiết Kế Max-Q
2017-08-31
22.21.13.8278, A00