DELL XPS 13 9360 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

Máy tính xách tay Dell XPS 13 9360

Tải về Dell XPS 13 9360 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.

Ứng dụng (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Firmware Update để bật hay tắt động sáng kiểm soát
2017-10-31
0.0.0.19, A01
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2017-11-14
1.5.1.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2017-11-14
1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-10-19
1.9.14.0, A00
Dell Help & Hỗ trợ ứng dụng
2017-08-21
2.4.18.0, A00
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2017-05-17
3.4.16100.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-05-17
3.1.1117.0, A00
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio Driver
2017-10-06
6.0.1.8245, A12
Realtek Audio Driver ALC3266
2017-05-11
6.0.1.8105, A06
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell XPS 13 9360 BIOS hệ thống
2017-10-25
2.3.1, 2.3.1
Chipset (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2017-10-25
11.5.0.1020, A01
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-11-14
1.1.1.318, A03
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-05
1.1.1.22, A02
Intel Chipset Driver
2017-11-14
10.1.1.44, A07
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-10-11
8.3.10203.4295, A07
Realtek PCIE Card Reader driver
2017-10-05
10.0.15063.21300, A00
Intel tiếp Serial IO driver
2017-11-14
30.100.1713.2, A03
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2017-10-05
4.21.03.001, A02
Intel Thunderbolt điều khiển
2017-11-01
16.3.61.275, A03
Docks / giá đỡ (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2017-11-07
2.43.2017.907, A08
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2017-11-07
6.3.9600.104, A07
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2017-10-24
1.16.49.1, A06
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2017-08-22
2.0.2.0, A03
Dell có dây Dock (WD15) / Docking Monitor Đứng (DS1000) Firmware Update Utility
2017-09-19
1.0.0.8, 1.0.0.8
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-24
2.43.2017.0505, A05
Trình điều khiển không dây Killer Wireless 1435 1535
2017-10-05
1.3.1350, A06
Killer Wireless AC 1525 Trình điều khiển 1535 1435
2017-10-05
10.0.0.309, A04
Intel 8265 WIFI driver
2017-10-06
19.60.0.7, A07
Driver Intel 8265 Bluetooth
2017-10-06
19.50.0.5, A05
Trình điều khiển killer Wireless-AC 1525 / 1535 / 1435 Bluetooth
2017-10-19
10.0.0.279, A02
Security (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Synaptics VFS7552 cảm ứng vân tay điều khiển
2017-10-05
5.1.3223.26, A04
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2017-09-06
1.3.2.8, A02
Synaptics VFS7552 cảm ứng vân tay điều khiển
2017-03-10
5.1.3217.26, A03
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-11-14
15.7.5.1025, A03
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2017-09-28
2.2.1, A00
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2017-02-15
A00, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 620 và Iris Graphics 640
2017-10-06
22.20.16.4771, A08