DELL XPS 13 9370 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật

DELL XPS 13 9370 Laptop

Tải về DELL XPS 13 9370 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Ứng dụng (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-01-15
1.1, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-01-15
3.4.1002.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-01-15
1.9.60.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-01-04
6.0.1.8318, A01
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell XPS 13 9370 BIOS hệ thống
2018-01-09
1.1.3, 1.1.3
Chipset (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek PCIE Card Reader driver
2018-01-17
10.0.16299.21304, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-01-17
2.2.1.364, A06
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-01-17
11.7.0.1054, A01
Phần mềm nền tảng phần mềm bảo vệ phần mềm của Intel
2018-01-10
1.8.106.40803, A00
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-01-09
4.28.06.001, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-01-17
8.3.10207.5567, A09
Intel tiếp Serial IO driver
2018-01-15
30.100.1725.1, A04
Quản lý Nguồn Bộ xử lý
2018-01-03
5.54, A00
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-01-08
17.1.64.250, A04
Docks / giá đỡ (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-01-10
2.43.2017.907, A08
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-01-12
6.3.9600.104, A07
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-01-08
1.16.49.1, A06
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2018-01-17
10.0.15063.11307, A09
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển không dây Killer Wireless 1435 1535
2018-01-17
1.5.1618, A09
Killer Wireless AC 1525 Trình điều khiển 1535 1435
2018-01-10
10.0.0.438, A06
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3165 7265 8260 8265
2018-01-10
20.0.0.11, A01
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 8260 8265
2018-01-10
20.0.2.7312, A01
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-01-08
2.43.2017.907, A08
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver vân tay Goodix
2018-01-17
2.1.31.300, A02
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-15
15.7.6.1027, A04
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Tiện ích thiết lập chế độ tiết kiệm năng lượng hiện đại
2018-01-03
A00, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 620 và Iris Graphics 640
2018-01-04
22.20.16.4836, A01