Cổng NE574 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Cổng NE573 Laptop

Tải Cổng NE SERIES NE574 Máy tính xách tay của Windows 10 64-bit Drivers, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Sự miêu tả Kích thướcNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển 11.7 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Realtek Audio Driver 517.9 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (NFA435) 61.2 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Realtek Card Reader driver 16.2 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Intel Chipset Driver 4.8 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Intel tiếp Serial IO driver 4.1 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Driver Realtek LAN 9.4 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 632.0 KB 2016 / 09 / 14 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 3.4 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Intel Turbo Boost điều khiển 68.1 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Intel điều khiển VGA 195.6 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA435) 49.2 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Sự miêu tả Kích thướcNgàyTải về
Cổng ứng dụng truy cập nhanh 18.2 MB 2016 / 09 / 14 Tải về
Sự miêu tả Kích thướcNgàyTải về
Cổng 1. Khắc phục sự cố của điện trên máy tính, đôi khi sẽ treo lên biểu tượng acer. 2. Thay đổi giới hạn C-nhà nước để C8 cho hệ thống tránh bất thường tắt máy khi nhàn rỗi để S3. 19.7 MB 2016 / 09 / 29 Tải về
Acer 1. Khắc phục sự cố của điện trên máy tính, đôi khi sẽ treo lên biểu tượng acer. 2. Thay đổi giới hạn C-nhà nước để C8 cho hệ thống tránh bất thường tắt máy khi nhàn rỗi để S3. 19.7 MB 2016 / 09 / 20 Tải về
Sự miêu tả Kích thướcNgàyTải về
Acer ユ ー ザ ー ズ マ ニ ュ ア ル 3.7 MB 2016 / 09 / 14 Tải về