HP 245 G5 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


HP 245 G5 (14 ", không cảm ứng, Dark Ash Silver) Catalog, Left Front Facing

Tải về HP 245 G5 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Update.


Driver - Audio (1)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 6.0.1.7779 Rev.A, 258.9 MB
Driver - Graphics (1)
AMD High-Definition (HD) Graphics Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 15.301.2301.1002 Rev.A, 335.5 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (3)
ELAN Touchpad driver
27 tháng 2016 cập nhật, phiên bản: 15.2.8.4 Rev.A, 110.5 MB
ELAN Touchpad driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 15.2.6.13 Rev.A, 110.4 MB
Nút điều khiển HP Wireless
1 tháng hai 2016 cập nhật, phiên bản: 1.1.15.1 Rev.A, 3.2 MB
Driver - Network (4)
Driver Intel Bluetooth
11 tháng 2016 cập nhật, phiên bản: 18.1.1611.3223 Rev.S, 19.7 MB
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 10.7.107.2016 Rev.A, 9.6 MB
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth
11 Mar 2016 cập nhật, phiên bản: 12.0.1.900 Rev.A, 20.9 MB
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel
5 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 18.32.1.2 Rev.P, 219.1 MB
Driver - Storage (1)
Realtek Card Reader driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 10.0.10586.31222 Rev.A, 16.3 MB
BIOS (1)
HP Máy tính xách tay hệ thống BIOS Update (AMD Bộ vi xử lý)
22 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: F.02 Rev.A, 5.6 MB
Chẩn đoán (1)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
11 Mar 2016 cập nhật, phiên bản: 6.0.2.0 Rev.B, 21.9 MB
Phần mềm (1)
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 1.40 Rev.A, 2.7 MB
Phần mềm - Giải pháp (2)
ENERGY STAR Kế hoạch điện Qualified
8 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 1.10 Rev.A, 4 MB
HP Support Assistant
20 Tháng Mười Hai 2015 cập nhật, phiên bản: 8.1.52.1 Rev.A, 38.9 MB