Lenovo IdeaPad 120S-11IAP, 120S-14IAP Winbook Trình điều khiển Windows 10, Phần mềm


Sổ tay Lenovo Ideapad 120S-14IAP

Tải về Sổ tay Winword của Lenovo Ideapad 120S-11IAP, 120S-14IAP Cửa sổ 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek dành cho Winbook 120S-11IAP, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2017-07-27DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-01-09DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Qualcomm, Realtek) cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2017-11-23DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2017-07-27DOWNLOAD
Trình điều khiển Card Reader Realtek cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2017-07-27DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2017-07-27DOWNLOAD
Trình điều khiển giao diện điều khiển tin cậy Intel (TXEI) cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2017-07-27DOWNLOAD
Nền tảng động Intel Dynamic và Trình điều khiển Khung Nhiệt cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2017-07-27DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2017-12-27DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Intel, Qualcomm, Realtek) cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2017-12-27DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-23DOWNLOAD