Lenovo IdeaPad 120S-11IAP, 120S-14IAP Winbook Trình điều khiển Windows 10, Phần mềm

Sổ tay Lenovo Ideapad 120S-14IAP

Tải về Sổ tay Winword của Lenovo Ideapad 120S-11IAP, 120S-14IAP Cửa sổ 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek dành cho Winbook 120S-11IAP, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-07-27 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Qualcomm, Realtek) cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-11-23 DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-07-27 DOWNLOAD
Trình điều khiển Card Reader Realtek cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-07-27 DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-07-27 DOWNLOAD
Trình điều khiển giao diện điều khiển tin cậy Intel (TXEI) cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-07-27 DOWNLOAD
Nền tảng động Intel Dynamic và Trình điều khiển Khung Nhiệt cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-07-27 DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-07-27 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Intel, Qualcomm, Realtek) cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-11-23 DOWNLOAD
Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) Driver for 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP Winbook Windows 10 64-bit 2017-11-23 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD