Lenovo IdeaPad 500-15ACZ máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Z41_Black

Tải về Lenovo IdeaPad 500-15ACZ máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Ideapad 500-14ACZ, IDEAPAD 500-15ACZ Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 7 64-bit 2015-09-21 TẢI
Trình điều khiển Realtek âm thanh IDEADAD 500-15ACZ Windows 8.1 64-bit 2015-07-10 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, IDEAPAD 500-15ACZ Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 10 64-bit 2015-09-11 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, cập nhật BIOS ideapad 500-15ACZ Windows 10 64-bit 2016-10-31 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, trình điều khiển Bluetooth ideapad 500-15ACZ (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth ideapad 500-15ACZ (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-07-10 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, trình điều khiển Bluetooth ideapad 500-15ACZ (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-09-21 TẢI
Driver máy ảnh Ideapad 500-15ACZ Windows 8.1 64-bit 2015-07-10 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, trình điều khiển máy ảnh Ideapad 500-15ACZ Windows 7 64-bit 2015-09-21 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, trình điều khiển máy ảnh Ideapad 500-15ACZ Windows 10 64-bit 2015-09-11 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, IDEAPAD 500-15ACZ Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 10 64-bit 2015-09-11 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, IDEAPAD 500-15ACZ Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 7 64-bit 2015-09-21 TẢI
Trình điều khiển đầu đọc thẻ IDE XAMAL 500-15ACZ Windows 8.1 64-bit 2015-07-10 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, IDEAPAD 500-15ACZ Trình điều khiển VGA của AMD Windows 7 64-bit 2015-09-21 TẢI
IDEAPAD 500-15ACZ Trình điều khiển VGA của AMD Windows 8.1 64-bit 2015-07-10 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, IDEAPAD 500-15ACZ Trình điều khiển VGA của AMD Windows 10 64-bit 2015-09-11 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Ideapad 500-15ACZ (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2015-07-10 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, trình điều khiển cảm ứng ideapad 500-15ACZ (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2015-09-21 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, trình điều khiển cảm ứng ideapad 500-15ACZ (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2017-08-25 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, IDEAPAD 500-15ACZ Realtek LAN Driver Windows 10 64-bit 2015-09-11 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, IDEAPAD 500-15ACZ Realtek LAN Driver Windows 7 64-bit 2015-09-21 TẢI
Trình điều khiển Realtek LAN IDENAD 500-15ACZ Windows 8.1 64-bit 2015-07-10 TẢI
Trình điều khiển WLAN Ưu tiên 500-15ACZ Ideapad (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-07-10 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, trình điều khiển mạng WLAN 500-15ACZ idealapad (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-09-21 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, trình điều khiển mạng WLAN 500-15ACZ idealapad (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Ideapad 500-14ACZ, ideapad 500-15ACZ Trình điều khiển máy bay Windows 10 64-bit 2015-09-11 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-10-11 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Ideapad 500-15ACZ USB2.0 Tính ổn định Đăng ký Windows 8.1 64-bit 2015-07-10 TẢI