Lenovo B40-70 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B40-70 Máy tính xách tay

tải Lenovo Lenovo B40-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển âm thanh Realtek IDEAPAD 305-15IHW Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
BIOS Update Utility - Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-08-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, Máy tính xách tay E50-70 Intel BT Patch Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-06-04 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cho Máy tính xách tay Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 (Realtek, Atheros, Broadcom) (x86) Windows 7 32-bit 2015-02-11 TẢI
IdeaPad 305IBY, Máy tính xách tay Bluetooth XBOX, XBOXXXXXXX, XBOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Windows 7 64-bit 2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển Bluetooth Ideapad 305-15IHW (Realtek, Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-08-19 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Trình điều khiển Intel Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Các trình điều khiển Bluetooth Intel® B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Trình điều khiển Intel Bluetooth của Lenovo E40-70, B40-70, B50-70 Windows 10 64-bit 2015-07-24 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo E40-70, B40-70, B50-70 Windows 10 64-bit 2015-07-24 TẢI
Bộ điều khiển máy tính xách tay Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 (Liteon, Bison, AzureWave) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển Camera Ideapad 305-15IHW (Liteon, Bison, AzureWave, AVC) Windows 8.1 64-bit 2015-08-19 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển thẻ nhớ Realtek Ideapad 305-15IHW Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Realtek Card Reader Trình điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo B40-70, B50-70, E40-70 Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70 Trình điều khiển Card Reader Realtek Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển Chipset Ideapad 305-15IHW Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Trình điều khiển Chipset Intel Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển giao diện điều khiển dành cho trình điều khiển quản lý Intel® Ideapad 305-15IHW Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Quản lý Giao diện Điều khiển Trình điều khiển Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Bản vá lỗi Độ sáng mặc định của Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Cấp độ Độ sáng Máy tính xách tay điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển VGA Intel Ideapad 305-15IHW Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Intel Video Driver (x86) Windows 7 32-bit 2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Intel Video Driver (x64) Windows 7 64-bit 2015-02-11 TẢI
Các driver Intel VGA của Lenovo E40-70, B40-70, B50-70 Windows 10 64-bit 2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay AMD Video Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển VGA của Ideapad 305-15IHW Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Trình điều khiển Hiển thị Không dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Ideapad 305-15IHW, phần mềm ngón tay Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Ideapad 305-15IHW, Các sản phẩm Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Trình đọc vân tay của Lenovo B40-70, B50-70, E40-70 Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
Trình đọc vân tay của Lenovo E40-70, B40-70, B50-70 Windows 10 64-bit 2015-07-24 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay TouchPad Driver (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo E40-70, B40-70, B50-70 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-24 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo B40-70, B50-70, E40-70 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Trình điều khiển Touchpad (Synaptics, Elan) Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, Máy tính xách tay Realtek LAN Driver E50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Ý tưởng 305-15IHW Realtek Lan Driver Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70 Driver LAN Realtek Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
Các bo mạch chủ Intel WLAN của Lenovo B40-70, B50-70, E40-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-19 TẢI
IdeaPad 305-15IHW, Bộ điều khiển Intel WLAN của Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Trình điều khiển WLAN Máy tính xách tay Lenovo B40-70, B50-70, E40-70 (Realtek, Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-19 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển WLAN Ideapad 305-15IHW (Realtek, Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-08-19 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo E40-70, B40-70, B50-70 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-24 TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 ODD Biểu tượng Patch Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Trình điều khiển Cấp độ Độ sáng của Lenovo B40-70, B50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Bộ điều chỉnh độ sáng mặc định của Máy tính xách tay Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay ODD Icon Patch Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-06-27 TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Quản lý Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-21 TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Lenovo OneLink Driver Windows 8.1 64-bit 2015-02-11 TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Lenovo OneLink Dock Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Máy tính xách tay Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Ideapad 305-15IHW Windows 8.1 64-bit 2015-08-19 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-18 TẢI
Lenovo USB chặn cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-28 TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay USB 3.0 Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11 TẢI