Lenovo B41-30, B51-30 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B41-30 Laptop

Tải Lenovo B41-30, B51-30 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Các driver âm thanh của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Tiện ích cập nhật BIOS của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-21 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel® B41-30, B51-30 Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel® B41-30, B51-30 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B41-30, B51-30 của Bluetooth (Qualcomm, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B41-30 của Lenovo, B51-30 (Atheros, Realtek) Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Trình đọc thẻ của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo B41-30, B51-30 (AVC, Bison, Chicony, Liteon) Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo B41-30, B51-30 (Bison, Chicony, AVC, Liteon) Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Trình đọc thẻ của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển Giao diện Kết nối Công nghệ Giao diện Tin cậy của Intel (TXEI) của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Trình điều khiển Giao diện Kết nối Công nghệ Giao diện Tin cậy của Intel (TXEI) của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel B41-30, B51-30 Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel B41-30, B51-30 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Lenovo B41-30, B51-30 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Lenovo B41-30, B51-30 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 10 64-bit 2017-09-18 TẢI
Tệp Vân tay Lenovo B41-30, B51-30 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Trình điều khiển ngón tay của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Trình điều khiển ngón tay của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo B41-30, B51-30 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo B41-30, B51-30 (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Lenovo B41-30, B51-30 Lan Driver Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển LAN của Lenovo B41-30, B51-30 LAN Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B41-30, B51-30 (Qualcomm, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B41-30, B51-30 (Atheros, Realtek) Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Bản sửa lỗi Độ sáng của Lenovo B41-30, B51-30 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Lenovo B41-30, B51-30 MSI Hỗ trợ Patch Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Lenovo B41-30, B51-30 MSI Hỗ trợ Patch Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2016-05-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển USB 41 của Lenovo B30-51, B30-3.0 Windows 7 64-bit 2017-04-19 TẢI
  • Frank Aymer

    Tôi vẫn cần một đĩa phục hồi vì vậy nếu đĩa của tôi được đập vỡ tôi có thể nhận được có các hệ điều hành và trình điều khiển được tải lên nó.