Lenovo B41-35, B51-35 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B40 Máy tính xách tay

Tải Lenovo B41-35, B51-35 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo B41-35, B51-35 máy tính xách tay Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit 2015-06-17 TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 máy tính xách tay Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit 2015-06-18 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo B41-35, B51-35 Windows 8.1 64-bit 2015-05-11 TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 máy tính xách tay Realtek Audio Driver Windows 10 64-bit 2017-07-07 TẢI
Bản cập nhật Flash BIOS của Lenovo B41-35, B51-35 Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cho máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B41-35 và B51-35 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-05-11 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B41-35 của Lenovo, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2017-07-07 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cho máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 32-bit 2015-06-18 TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Realtek, Sunplus, Alcor) Windows 7 32-bit 2015-06-18 TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Realtek, Sunplus, Alcor) Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
Trình đọc thẻ nhớ máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 Windows 7 32-bit 2015-06-18 Không ứng dụng
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo B41-35, B51-35 Windows 8.1 64-bit 2015-05-11 TẢI
Trình đọc thẻ nhớ máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 Windows 7 32-bit 2015-06-17 TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 máy tính xách tay Realtek Card Reader Driver Windows 10 64-bit 2017-07-07 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo B41-35 và B51-35 (Realtech, Sunplus, Alcor) Windows 8.1 64-bit 2015-05-11 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo B41-35, B51-35 (Realtek, Sunplus, Alcor) Windows 10 64-bit 2017-07-07 TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo B41-35 và B51-35 Windows 8.1 64-bit 2015-05-11 TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 Máy tính xách tay VGA VGA Driver Windows 7 32-bit 2015-06-17 TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 Máy tính xách tay VGA VGA Driver Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo B41-35, B51-35 Windows 10 64-bit 2017-09-07 TẢI
Tệp Vân tay Lenovo B41-35, B51-35 Windows 8.1 64-bit 2015-05-11 TẢI
Các dấu vân tay thông minh của Lenovo B41-35, B51-35, E31-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-17 TẢI
Phần mềm vân tay dành cho máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 Windows 7 32-bit 2015-06-18 TẢI
Phần mềm vân tay dành cho máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
Phần mềm vân tay Lenovo B41-35, B51-35 Windows 8.1 64-bit 2015-05-11 TẢI
Trình đọc vân tay máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 Windows 10 64-bit 2017-07-07 TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Elan, Synaptics) Windows 7 32-bit 2015-06-18 TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo B41-35 và B51-35 (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2015-05-11 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo B41-35, B51-35 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2017-07-07 TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 Driver Realtek LAN Windows 10 64-bit 2017-07-07 TẢI
Máy tính xách tay Realtek LAN Driver Lenovo B41-35, B51-35 Windows 7 32-bit 2015-06-17 TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 32-bit 2015-06-18 TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
Máy tính xách tay Realtek LAN Driver Lenovo B41-35, B51-35 Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 Driver Realtek LAN Windows 8.1 64-bit 2015-05-11 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B41-35, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2017-07-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B41-35 và B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-05-11 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
BTLocker cho B41-34 và E31-70 Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-23 TẢI
Lenovo B41-35, B51-35, E31-70 Máy tính xách tay OneKey Optimizer Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-17 TẢI
Lenovo B41-35, B51-35, E31-70 Máy tính xách tay Tiện ích Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-17 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI