Lenovo B41-80, B51-80 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B51-80 Laptop

Tải Lenovo B41-80, B51-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Realtek Audio Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-17 TẢI
Driver Intel Bluetooth cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30 TẢI
Driver Intel Bluetooth cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit 2016-09-01 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-50, E51-80 Windows 7 64-bit 2016-10-14 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Driver Atheros Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Card Reader Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Card Reader Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-08 TẢI
Máy ảnh Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-29 TẢI
điều khiển Camera cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Intel Chipset Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Intel Chipset Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30 TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Driver VGA Intel cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
AMD driver VGA cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Driver VGA Intel cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit 2016-10-14 TẢI
Driver VGA Intel cho B41-80, B51-80, E41-50, E51-80 Windows 7 64-bit 2016-10-14 TẢI
Thiết lập độ sáng trong OSD cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30 TẢI
Độ sáng mặc định Registry Key cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01 TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
AMD driver VGA cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01 TẢI
Intel Wireless Display Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Dấu vân tay thông minh dành cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-08 TẢI
Vân tay Phần mềm cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30 TẢI
Finger Print Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Touchpad Driver (Elan, Synaptics) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Touchpad Driver (Elan, Synaptics) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-30 TẢI
Realtek LAN Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01 TẢI
Realtek LAN Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Intel WLAN Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Intel WLAN Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit 2016-09-01 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-50, E51-80 Windows 7 64-bit 2016-10-14 TẢI
Atheros WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
phần mềm vân tay cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Lenovo Utility cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-08 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-06-05 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 8.1 64-bit 2015-10-16 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Intel USB 3.0 Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30 TẢI