Lenovo B430 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B430 Máy tính xách tay

tải Lenovo B430 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Phần mềm Conexant Audio cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-24 TẢI
Phần mềm âm thanh Conexant cho Máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2012-09-05 TẢI
Phần mềm Conexant Audio cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2012-10-03 TẢI
Phần mềm Conexant Audio cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19 TẢI
Lenovo B430, ThinkPad Edge E430, E430c, E530, E530c BIOS Update Bootable CD Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2016-09-30 TẢI
Lenovo B430, ThinkPad Edge E430, E430c, E530, E530c BIOS Update Utility Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2016-09-30 TẢI
Broadcom Bluetooth 4.0 Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-03 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-28 TẢI
Lenovo B430, ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R) Windows XP 32-bit 2014-01-26 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E435, Edge E530, Edge E535, Lenovo B430 Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R) Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-12-30 TẢI
Lenovo B430, ThinkPad Edge E430, Edge E530 Broadcom Bluetooth 4.0 driver Windows XP 32-bit 2012-09-09 TẢI
Broadcom Bluetooth 4.0 Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-08-26 TẢI
1.0M tích hợp camera điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-12-30 TẢI
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19 TẢI
Tích hợp máy ảnh điều khiển tích hợp điều khiển Camera (0.3M) cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19 TẢI
Realtek PCIE Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2015-07-01 TẢI
Realtek PCIE Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-01 TẢI
Realtek PCIE Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-04 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Quản lý cơ Interface Lenovo B430 Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-07-05 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Quản lý cơ Interface Lenovo B430 Intel Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-19 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel Chipset Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel Chipset Driver Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-11 TẢI
Giám sát tập tin INF cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-07-10 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, tính năng Lenovo B430 NVIDIA Optimus Video Driver Windows 7 32-bit 2016-06-20 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, tính năng Lenovo B430 NVIDIA Optimus Video Driver Windows 7 64-bit 2016-06-20 TẢI
Intel Wireless Display cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel Wireless Display Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel HD Graphics Driver Windows XP 32-bit 2012-09-05 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel HD Graphics Driver Windows 7 32-bit 2012-04-19 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel HD Graphics Driver Windows 7 64-bit 2013-11-24 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel HD Graphics Driver Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, tính năng Lenovo ThinkPad B430 Video (NVIDIA N13M / N13P Optimus) Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04 TẢI
Trình điều khiển Synaptics TouchPad của Lenovo B430 Windows 8 64-bit 2013-08-21 TẢI
Trình điều khiển Synaptics TouchPad của Lenovo B430 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2013-08-19 TẢI
Realtek Giga LAN Driver cho máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2012-09-09 TẢI
Realtek Giga LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Realtek Giga LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-04 TẢI
ThinkPad Wireless LAN (802.11b / g / n) cho Máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2012-09-09 TẢI
Realtek 8188CE Wireless LAN Drive (802.11b / g / n) cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-18 TẢI
Mạng LAN không dây Intel (802.11 / b / g / n) cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-04-19 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 LAN không dây Intel (802.11 / b / g / n) Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04 TẢI
Realtek 8188CE Wireless LAN Driver (802.11b / g / n) cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2012-10-04 TẢI
Broadcom BCM43142 Wireless LAN Driver (802.11b / g / n) cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-06 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver (802.11a / b / g / n, b / g / n) cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2014-02-16 TẢI
Broadcom Wireless LAN (802.11a / b / g / n, b / g / n) cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-29 TẢI
Broadcom Wireless LAN (802.11a / b / g / n, b / g / n) cho Máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2014-01-28 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver (802.11a / b / g / n, b / g / n) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2014-02-17 TẢI
Sierra Wireless MC8355 - Gobi 3000 Phần mềm cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-18 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Ericsson H5321 Wireless WAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPad Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30 TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08 TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-16 TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14 TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06 TẢI
Phần mềm điều khiển Maxthon cho Laptop Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-10-10 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Rapid Storage Technology Lenovo B430 Intel driver Windows XP 32-bit 2012-09-06 TẢI
el3dwin_ODD FW Update Utility cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
2014-05-07 TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver của Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-01 TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Rapid Storage Technology Lenovo B430 Intel driver Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 7 32-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 7 64-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 8 64-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2014-05-06 TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
ThinkPad và Lenovo Bo mạch chủ Intel USB3.0 eXtebsible điều khiển máy chủ điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-22 TẢI