Lenovo B480 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B480 Máy tính xách tay

tải Lenovo B480 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad và IdeaPad Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-07-17 TẢI
Phần mềm điều khiển Realtek Audio cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-06 TẢI
Phần mềm điều khiển Realtek Audio cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-11-19 TẢI
BIOS Update Utility cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-10 TẢI
Broadcom Bluetooth 4.0 driver cho máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-03 TẢI
Broadcom Bluetooth 4.0 Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2013-10-15 TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2016-10-18 TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-03 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2012-08-09 TẢI
Trình điều khiển Broadcom 43142 Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-22 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-14 TẢI
ThinkPad và Lenovo Dòng Notebook Broadcom Bluetooth 4.0 điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-17 TẢI
Trình điều khiển Broadcom 43142 Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-03 TẢI
Alcor Media Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-10-09 TẢI
Lenovo Dòng Notebook Alcor Media Card Reader driver Windows 8 64-bit 2012-10-08 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay Alcor Media Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19 TẢI
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-05-30 TẢI
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-03 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay quản lý động cơ Giao diện điều khiển Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-27 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-05-29 TẢI
Hỗ trợ Chipset Intel cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-09 TẢI
Hỗ trợ Chipset Intel cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-05-29 TẢI
Hỗ trợ Chipset Intel cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-03 TẢI
Intel Graphics Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit 2012-04-18 TẢI
Intel Display Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2013-10-15 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay Intel Wireless Display Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-14 TẢI
Intel Wireless Display cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-04 TẢI
Intel Graphics Driver cho máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2012-07-17 TẢI
Intel Graphics Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2012-04-18 TẢI
Intel Graphics Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit 2012-10-09 TẢI
Intel Graphics Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2012-12-28 TẢI
Intel Display Driver cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2012-10-03 TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2012-10-04 TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2013-10-15 TẢI
Tính năng NVIDIA Optimus Video Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit 2015-04-03 TẢI
Tính năng NVIDIA Optimus Video Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-04-03 TẢI
Phần mềm AuthenTec TrueSuite vân tay cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit 2012-08-08 TẢI
Phần mềm AuthenTec TrueSuite vân tay cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2012-08-08 TẢI
Lenovo Fingerprint Reader / Password Vault cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
Synaptics Touchpad Driver cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay Elan Touchpad driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19 TẢI
Phần mềm Synaptics Touchpad cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-05-09 TẢI
Realtek LAN Adapter Driver cho máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2012-08-09 TẢI
Driver Realtek mạng cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-13 TẢI
Driver Realtek Mạng cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-11-13 TẢI
Phần mềm Broadcom Wireless LAN Adapter cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-11-13 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay Realtek Wireless LAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-14 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay Phần mềm Realtek Wireless LAN Adapter Windows XP 32-bit 2012-08-09 TẢI
Phần mềm Realtek Wireless LAN Adapter cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-07 TẢI
ThinkPad và Lenovo Máy tính xách tay Phần mềm Realtek Wireless LAN Adapter Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-17 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay Phần mềm Intel PROSet / Wireless Wifi Windows XP 32-bit 2012-05-14 TẢI
Lenovo B & V Series Notebook LAN không dây Intel driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-20 TẢI
Phần mềm Intel PROSet / Wireless Wifi cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19 TẢI
Phần mềm Intel PROSet / Wireless Wifi cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04 TẢI
Phần mềm Broadcom Wireless LAN Adapter cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-07-17 TẢI
Phần mềm Broadcom 43142 Wireless LAN Adapter cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-03 TẢI
Phần mềm Broadcom Wireless LAN Adapter cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-03 TẢI
Phần mềm Broadcom 43142 Wireless LAN Adapter cho Máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2013-01-23 TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPad Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay Power Manager Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-18 TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08 TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-16 TẢI
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPad Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27 TẢI
Giải pháp Lenovo cho doanh nghiệp nhỏ Powered by Intel Small Business Advantage cho máy tính xách tay và máy tính để bàn Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-12 TẢI
TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay nhanh chóng khởi động điều khiển Windows 7 32-bit 2012-04-18 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay nhanh chóng khởi động điều khiển Windows 7 64-bit 2012-04-18 TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay Windows 7 32-bit 2014-09-23 TẢI
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tay Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23 TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay Windows 10 32-bit 2015-08-13 TẢI
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentre Windows 10 64-bit 2015-08-13 TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14 TẢI
Giải pháp Lenovo cho doanh nghiệp nhỏ cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-01-01 TẢI
TẢI
TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-10-10 TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay Intel SATA AHCI driver điều khiển Windows 7 64-bit 2012-06-09 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay Intel SATA AHCI driver điều khiển Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-09 TẢI
ThinkPad và Lenovo Dòng máy tính xách tay Intel SATA AHCI driver điều khiển Windows 7 64-bit 2012-07-17 TẢI
Intel SATA AHCI điều khiển điều khiển cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2012-05-29 TẢI
Intel SATA AHCI điều khiển điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04 TẢI
ThinkVantage Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2012-04-18 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay ThinkVantage Hệ thống hoạt động bảo vệ Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-18 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay ThinkVantage Communications Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-18 TẢI
Lenovo B & V Series Access Connections Notebook ThinkVantage Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-18 TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.83 cho Windows 7 (32-bit và 64-bit) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05 TẢI
TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2014-05-06 TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.95 cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-02-07 TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15 TẢI
Lenovo B & V Series Máy tính xách tay Intel USB 3.0 điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19 TẢI
Intel USB 3.0 Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-29 TẢI
  • Injamam

    i didnt tìm thấy phần mềm driver b480 cho win8 32bit ..
    làm ơn giúp tôi………………

  • MJ

    HẤP