Lenovo B50-10 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B50-10 Laptop

Tải Lenovo B50-10 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad 100-14IBY, 100-15IBY, Máy tính xách tay Realtek Driver Lenovo B50-10 Windows 7 64-bit 2015-08-13 TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Máy tính xách tay Realtek Driver Lenovo B50-10 Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-13 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-09 TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Máy tính xách tay Realtek Bluetooth Lenovo B50-10 Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Máy tính xách tay Bluetooth Driver Lenovo B50-10 Windows 7 64-bit 2015-08-13 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Realtek dành cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-01-27 TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, B50-10 Camera Driver (Liteon, AVC, AzureWave) Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B50-10 Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-13 TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Lenovo B50-10 Máy tính xách tay Realtek Card Reader Trình điều khiển Windows 7 64-bit 2015-08-13 TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Lenovo B50-10 Máy tính xách tay Realtek Card Reader Trình điều khiển Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-13 TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Trình điều khiển Intel TXEI của Lenovo B50-10 Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Máy tính xách tay Lenovo B50-10 Laptop Trình điều khiển Giao diện Thực thi Tin cậy (TXEI) Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Máy tính xách tay Lenovo B50-10 Intel MBI Driver Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Trình điều khiển thiết bị băng tải của Intel (MBI) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-13 TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Máy tính xách tay Lenovo B50-10 Máy tính xách tay Intel Dynamic Platform và Khung điều khiển Nhiệt Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Trình điều khiển Chipset của Lenovo B50-10 Windows 7 64-bit 2015-06-24 TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Máy tính xách tay Lenovo B50-10 Máy Chipset Intel Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Intel TXEI Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-01-27 TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-13 TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Trình điều khiển Độ sáng cho Laptop của Lenovo B50-10 Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Trình điều khiển VGA Intel B50-10 của Lenovo Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Máy tính xách tay Lenovo B50-10 Laptop Intel Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-21 TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, B50-10 Trình điều khiển Touchpad Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B50-10 Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Synaptics, Sentelic) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-07-31 TẢI
IDEAPAD 100-14IBY, 100-15IBY, B50-10 LAN Driver Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Máy tính xách tay Realtek LAN của Lenovo B50-10 Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-01-27 TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Máy tính xách tay Realtek WLAN của Lenovo B50-10 Windows 7 64-bit 2016-08-26 TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Máy tính xách tay Realtek WLAN của Lenovo B50-10 Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Realtek WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt cho Notebook Windows 10 64-bit 2016-01-27 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 TẢI
Lenovo B50-10, B70-80, E31-70 Máy tính xách tay OneKey Optimizer Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Lenovo E31-70, B50-10 Laptop Tiện ích Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-06-19 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Trình điều khiển USB 50 của Lenovo B10-3.0 Windows 7 64-bit 2015-06-18 TẢI
  • tiểu thuyết

    Отличный сайт, очень помог