Lenovo B50-30 cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B50-30 cảm ứng máy tính xách tay

tải Lenovo Lenovo B50-30 cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30, Máy tính xách tay Realtek Audio Driver của RealPad 305IBY Windows 7 64-bit 2014-04-16 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, XUẤT BẢN E30-40 Máy tính xách tay Realtek Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2014-04-29 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Chạm vào, E40-30 Realtek Audio Driver Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30 Cập nhật BIOS Flash Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-18 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay E30-40 Intel BT Patch Windows 8.1 64-bit 2014-08-12 TẢI
Intel Bluetooth Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30, Ideapad 305-15IBY Laptop Windows 7 64-bit 2014-06-04 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, XÂY DỰNG E40-30 Máy tính xách tay Trình điều khiển Intel Bluetooth Windows 8.1 64-bit 2014-04-17 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30 Trình điều khiển Bluetooth Intel Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Trình điều khiển Bluetooth cho Máy tính xách tay E30-40 (Realtek, Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2014-04-17 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Trình điều khiển Bluetooth cho Máy tính xách tay E30-40 (Realtek, Atheros, Broadcom) Windows 7 64-bit 2014-06-04 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, trình điều khiển Bluetooth Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) của Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, Trình điều khiển Bluetooth E40-30 Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Chạm vào, E30-40 Camera Driver (Liteon, Bison, AzureWave) Windows 10 64-bit 2016-06-30 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy ảnh Máy tính xách tay E30-40 (Liteon, Bison, AzureWave) Windows 7 64-bit 2014-06-04 TẢI
Lenovo B305-15, B40-30, B50-30 Touch, Trình điều khiển Máy tính xách tay E50-30 (Liteon, Bison, AzureWave) Windows 8.1 64-bit 2014-04-17 TẢI
Realtek Card Reader Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 cảm ứng, E40-30, Ideapad 305-15IBY Laptop Windows 7 64-bit 2014-04-16 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, XUẤT BẢN E30-40 Máy tính xách tay Realtek CardReader Driver Windows 8.1 64-bit 2014-04-17 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, E30-40 Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, E40-30 Máy tính xách tay Trình điều khiển Trình gắn kết Giao diện Công cụ Tin cậy của Intel (TXE) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-11 TẢI
Intel Trusted Execution Interface Engine (TXE) Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30, Ideapad 305-15IBY Laptop Windows 7 64-bit 2014-04-16 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30 Trình điều khiển Trình gắn kết Giao diện Hợp nhất Tin cậy của Intel (TXEI) Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Chạm vào, Trình điều khiển Chipset E40-30 Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
Intel Chipset Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 cảm ứng, E40-30, Ideapad 305-15IBY Laptop Windows 7 64-bit 2014-04-16 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Chạm, E40-30 Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Windows 8.1 64-bit 2015-05-27 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Chạm vào, E40-30 Máy tính xách tay Cấp độ Độ sáng Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-04-16 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30 Máy tính xách tay Intel Graphics Driver Windows 8.1 64-bit 2014-04-17 TẢI
Ideapad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay E30-40 Máy tính xách tay Intel Video Driver Windows 7 64-bit 2014-06-04 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, E30-40 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, Trình điều khiển VGA Intel E40-30 Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
Nvidia Video Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30, Ideapad 305-15IBY Laptop Windows 7 64-bit 2014-04-16 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay E30-40 NVIDIA Graphics Driver Windows 8.1 64-bit 2015-05-27 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, Phần mềm Vân tay Máy tính xách tay E40-30 Windows 7 64-bit 2014-06-04 TẢI
Ideapad 305IBY, Lenovo B15-40 và B30-50, B30-50 Touch, Phần mềm Vân tay Máy tính xách tay E30-40 Windows 8.1 64-bit 2014-04-28 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Các sản phẩm Lenovo B40-30, B50-30, B50-30, Phần mềm vân tay E40-30 Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay TouchPad E30-40 (Synaptics, Elan) Windows 8.1 64-bit 2014-04-17 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay TouchPad E30-40 (Synaptics, Elan) Windows 7 64-bit 2014-06-04 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Chạm vào, Trình điều khiển Touchpad E30-40 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
Realtek Lan Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30, Ideapad 305-15IBY Laptop Windows 7 64-bit 2014-04-16 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, XUẤT BẢN E30-40 Máy tính xách tay Realtek Lan Driver Windows 8.1 64-bit 2014-04-17 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, Trình điều khiển WLAN Máy tính xách tay E40-30 (Realtek, Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2014-04-17 TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Trình điều khiển WLAN Máy tính xách tay E30-40 (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 7 64-bit 2014-06-04 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Cảm ứng, E40-30 Realtek LAN Driver Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
Ideapad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay Intel WLAN Driver E30-40 Windows 7 64-bit 2014-06-04 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, Máy tính xách tay Intel WLAN Driver E40-30 Windows 8.1 64-bit 2014-04-29 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30 Trình điều khiển WLAN của Intel Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Trình điều khiển WLAN 40 E30-50, B30-50, B30-40, Asteros, Realtek, Broadcom Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-06-27 TẢI
Ideapad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, XUẤT BẢN E30-40 Máy tính xách tay Quản lý Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2014-04-17 TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, XUẤT BẢN E40-30 Máy tính xách tay Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-04-16 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-21 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-18 TẢI
Lenovo USB chặn cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-28 TẢI
USB 3.0 Driver - IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 cảm ứng, E40-30, Ideapad 305-15IBY Laptop Windows 7 64-bit 2014-04-16 TẢI