Lenovo B550 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

máy tính xách tay Lenovo B550

tải Lenovo B550 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-25 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-25 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-25 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-25 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2010-03-25 TẢI
NVIDIA Graphics Driver Windows 7 32-bit 2010-03-25 TẢI
Patch cho Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2010-03-25 TẢI
NVIDIA Graphics Driver Windows 7 64-bit 2010-03-25 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2010-03-25 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
NVIDIA Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Alps điều khiển Chỉ tay thiết bị Windows 7 32-bit 2010-03-25 TẢI
Alps điều khiển Chỉ tay thiết bị Windows 7 64-bit 2010-03-25 TẢI
Alps điều khiển Chỉ tay thiết bị Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 32-bit 2010-03-25 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 64-bit 2010-03-25 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit 2010-03-25 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit 2010-03-25 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 64-bit 2010-03-25 TẢI
Intel PRO / Wireless driver 2915ABG LAN Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-25 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-25 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2010-03-25 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2010-03-25 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Intel AHCI driver Windows XP 32-bit 2010-03-24 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-25 TẢI
ThinkVantage System Update cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-06 TẢI