Lenovo B560 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B560 Máy tính xách tay

tải Lenovo B560 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Realtek HD Audio Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
điều khiển Camera cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
điều khiển Camera cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
Intel Chipset Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Quản lý Intel cơ Interface Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
Intel Chipset Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit 2010-07-30 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit 2010-07-30 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 64-bit 2010-07-30 TẢI
Nvidia Display Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 64-bit 2010-07-30 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Vân tay điều khiển Egistec cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Vân tay điều khiển Egistec cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
BioExcess cho Lenovo B Series và V Series Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-25 TẢI
Elan Touchpad Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
ELAN Touchpad Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit Driver / Fast Ethernet cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit Driver / Fast Ethernet cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-10 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Intel Echopeak WiMax Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Wide Wireless LAN Driver cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit 2010-11-25 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B560, V560 Windows 7 64-bit 2010-11-25 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B560, V560 Windows XP 32-bit 2010-08-30 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit 2010-08-06 TẢI
Hoạt động bảo vệ hệ thống điều khiển cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit 2010-08-06 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Lenovo B560, V560 Windows 7 64-bit 2010-08-06 TẢI
Hoạt động bảo vệ hệ thống điều khiển cho Lenovo B560, V560 Windows 7 64-bit 2010-08-06 TẢI
Suite an Lenovo cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-05 TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
ReadyComm WiFi cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-06 TẢI
USB-Portloker cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-05 TẢI
YouCam cho Lenovo B560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-06 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo B560 Windows XP 32-bit 2010-08-18 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo B560, V560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-30 TẢI
ThinkVantage System Update cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-06 TẢI
  • Christina

    огромное Спасибо. Моя вебка работает))

  • alex

    спасибо вам большое !!!

  • Olga

    Спасибо, теперь можно нормально печатать!