Lenovo B570 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B570 Máy tính xách tay

tải Lenovo B570 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển âm thanh HD Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển âm thanh HD Realtek Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Bản cập nhật B570 của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2011-11-01 TẢI
Các trình điều khiển Bluetooth Broadcom của Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Các trình điều khiển Bluetooth Broadcom của Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo B570 BạnCam BE Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-02 TẢI
Các trình điều khiển máy in Realtek USB 470 của Lenovo B570, B370, V470, V570, V2.0 Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Các trình điều khiển máy in Realtek USB 470 của Lenovo B570, B370, V470, V570, V2.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển máy ảnh Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển máy ảnh Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Lenovo B và V Series USB 2.0-CRW (Máy đọc thẻ) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-01-09 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Giao diện quản lý của Intel Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Các trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý trình điều khiển Intel® Xeon®, Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển chipset Intel Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển đồ họa Intel Onboard Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển đồ họa Intel Onboard Windows 7 32-bit 2011-08-23 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển đồ họa Intel Onboard Windows 7 64-bit 2011-08-23 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Windows 7 32-bit 2012-05-28 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Windows 7 64-bit 2012-05-28 TẢI
Nvidia VGA cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit 2013-01-10 TẢI
Nvidia VGA cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-01-10 TẢI
Trình đọc vân tay của Lenovo B570, V370, V470, V570 EgisTec Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-28 TẢI
Đầu đọc vân tay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-01-09 TẢI
Trình đọc vân tay của Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 EgisTec Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Lenovo B Series và V Series Máy tính xách tay BioExcess Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-25 TẢI
Lenovo B và V Series Elan TouchPad Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-01-09 TẢI
Synaptics Touchapd Driver cho máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-01-09 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển Touchpad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-05-28 TẢI
Bộ điều khiển mạng Realtek của Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Bộ điều khiển mạng Realtek của Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Bộ điều khiển Realtek LAN của Lenovo B, V Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-01-15 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển Liên kết không dây Intel WiFi Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển WiMAX của Intel EchoPeak Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo B, V series Mạng LAN không dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển WiMAX của Intel EchoPeak Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Các sản phẩm Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Wireless Lan Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-08-16 TẢI
Các driver không dây của Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình điều khiển Lan không dây rộng Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Phần mềm Quản lý Năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2011-01-17 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Phần mềm Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo EE Boot Optimizer cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 RapidDrive Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 USB-PortLocker Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-24 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 YOUCAM Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-24 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-24 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 BingBar Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-24 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Phục hồi Onekey của Lenovo Windows 7 32-bit 2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Phục hồi Onekey của Lenovo Windows 7 64-bit 2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 BioExcess Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2011-04-13 TẢI
Các trình điều khiển Intel AHCI của Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Windows XP 32-bit 2011-05-09 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình quản lý Bộ lưu trữ Ma trận Intel Windows XP 32-bit 2011-05-25 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570 Trình quản lý Bộ lưu trữ Ma trận Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570, IdeaPad S205 Hệ thống Bảo vệ Hoạt động của Lenovo Windows 7 32-bit 2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570, IdeaPad S205 Hệ thống Bảo vệ Hoạt động của Lenovo Windows 7 64-bit 2010-12-22 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
  • lol

    ytrrr