Lenovo B575 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B575 Máy tính xách tay

tải Lenovo B575 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo B575 Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-07-25 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo B575 Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Trình điều khiển USB của Xerox của Lenovo B575 Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Trình điều khiển USB của Xerox của Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh Lenovo B575 Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-07-22 TẢI
Lenovo B và V Series USB 2.0-CRW (Máy đọc thẻ) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-01-09 TẢI
Trình điều khiển Đồ hoạ AMD Lenovo B575 Windows XP 32-bit 2011-06-07 TẢI
Trình điều khiển Đồ hoạ AMD Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-12-26 TẢI
AMD Graphics Driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) -Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-01-29 TẢI
Lenovo B475, B475e, B575, B575e Trình điều khiển đồ họa AMD Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-02 TẢI
TẢI
Bộ điều khiển USB của Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-01-09 TẢI
Trình đọc vân tay Lenovo B575 EgisTec Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Trình đọc vân tay Lenovo B575 EgisTec Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-07-22 TẢI
Trình điều khiển Synaptics TouchPad của Lenovo B575 Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Trình điều khiển Synaptics TouchPad của Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-07-22 TẢI
Synaptics Touchpad Driver cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 TẢI
Synaptics Touchapd Driver cho máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-01-09 TẢI
Trình điều khiển Ethernet Realtek Lenovo B575 Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Trình điều khiển Ethernet Realtek Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Trình điều khiển Mạng Không dây Lenovo B575 Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Trình điều khiển không dây Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-07-22 TẢI
Trình điều khiển lan rộng không dây Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Trình điều khiển lan rộng không dây Lenovo B575 Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Lenovo BXINUMX Phần mềm Quản lý Năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPad Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30 TẢI
Lenovo BXINUMX Phần mềm Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Lenovo BXINUMX Lenovo EE Boot Optimizer Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Dịch vụ sửa đổi Lenovo B575 cho EE Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Lenovo B575 McAfee Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Bộ bảo mật Lenovo BXINUMX Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Lenovo B575 CSUP Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Trình điều khiển AMD AHCI của Lenovo B575 Windows XP 32-bit 2011-06-03 TẢI
Trình điều khiển AMD AHCI của Lenovo B575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-07-25 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI