Lenovo B71-80 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B71-80 Laptop

Tải Lenovo B71-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo B71-80 Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo B71-80 Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Cập nhật BIOS máy tính xách tay Lenovo B71-80 Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B71-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B71-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Intel) Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Trình điều khiển Card Realtek của Lenovo B71-80 Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Trình điều khiển Card Realtek của Lenovo B71-80 Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo B71-80 (Realtek, Genesys) Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo B71-80 (AVC, Bison, Liteon, Chicony, AzureWave) Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo B71-80 Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo B71-80 Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel của Lenovo B71-80 Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel của Lenovo B71-80 Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo B71-80 Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo B71-80 Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel B71-80 Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel B71-80 Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo B71-80 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo B71-80 (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển Realtek LAN của Lenovo B71-80 Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Trình điều khiển Realtek LAN của Lenovo B71-80 Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B71-80 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B71-80 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo B71-80 Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Công cụ Tối ưu hóa OneKey của Lenovo B71-80 Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-10-11 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo B71-80 Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® B71-80 của Lenovo Windows 10 64-bit 2017-09-20 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® B71-80 của Lenovo Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển USB Intel 71 của Lenovo B80-3.0 Windows 7 64-bit 2016-01-07 TẢI
  • Bình thường, tôi không đọc bài viết trên blog, tuy nhiên tôi muốn nói
    rằng đây viết lên rất buộc tôi để kiểm tra
    và làm điều đó! Phong cách viết của bạn làm tôi ngạc nhiên.
    Cảm ơn, bài rất tuyệt vời.