Lenovo Flex 10 máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm

Lenovo Flex 10 Hai Chế độ Máy tính xách tay

Tải về Lenovo Flex 10 Hai Chế độ máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Flex 10 Windows 10 32-bit
Windows 8 32-bit
2015-07-20 TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Flex 10 Windows 8 64-bit 2015-07-20 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 TẢI
Cập nhật BIOS Flex 10 Windows 8 32-bit 2015-04-22 TẢI
Cập nhật BIOS Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2015-07-09 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Flex Lenovo 10 (Atheros, Broadcom) Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Flex 10 (Broadcom, Atheros) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 TẢI
Bluetooth Driver (Broadcom, Atheros) cho các cửa sổ 8.1 (32-bit, 64-bit) - Lenovo Flex 10 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-16 TẢI
Trình điều khiển Intel TXEI Flex Lenovo 10 Windows 10 32-bit 2015-07-17 TẢI
Intel TXEI Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Intel MBI Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Flex 10 TXEI Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Flex 10 TXEI Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 TẢI
Trình điều khiển Intel MBI của Lenovo Flex 10 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 TẢI
Trình điều khiển Intel MBI của Lenovo Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo Flex 10 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển Video Intel Lenovo Flex 10 Windows 8 32-bit 2013-10-30 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2014-05-26 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo Flex 10 (Elan, Synaptics) Windows 10 32-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo Flex 10 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 TẢI
Touchpad Driver (Synaptics, Elan) cho các cửa sổ 8.1 (32-bit, 64-bit) - Lenovo Flex 10 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Flex 10 (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
2015-07-17 TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Flex 10 (Atheros, Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho các cửa sổ 8.1 (32-bit, 64-bit) - Lenovo Flex 10 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-16 TẢI
Trình điều khiển Intel DPTF của Lenovo Flex 10 Windows 10 32-bit 2015-07-17 TẢI
Intel DPTF Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo Flex 10 Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Trình điều khiển Intel DPTF của Lenovo Flex 10 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 TẢI
Trình điều khiển Intel DPTF của Lenovo Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI