Lenovo Flex 2-14D máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Flex 2-14D Laptop

Tải Lenovo Flex 2-14D Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Flex 2-14D, 2-15D Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Lenovo Flex 2-14D, 2-15D Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 8.1 64-bit 2014-05-04 TẢI
Bộ điều khiển âm thanh Flex 2-14D, 2-15D Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Cập nhật BIOS Flex 2-14D, 2-15D Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-28 TẢI
Bộ điều khiển Bluetooth Bluetooth 2-14D, 2-15D của Lenovo (Realtek, Broadcom, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-12-31 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Flex 2-14D, 2-15D (Realtek, Broadcom, Liteon) Windows 7 64-bit 2014-07-17 TẢI
Flex 2-14D, trình điều khiển Bluetooth Flex 2-15D (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Các đầu đọc thẻ Flex 2-14D, 2-15D Genesys Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Flex 2-14D, Trình điều khiển Card Gen Xẻng Flex 2-15D Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Bộ điều khiển Camera Flex 2-14D, 2-15D (AVC, Bison, Liteon) Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo Flex 2-14D, 2-15D (AVC, Bison, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-12-31 TẢI
Bộ điều khiển Camera Flex 2-14D, 2-15D (AVC, AWA, Bison, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển VGA / Chipset của AMD 2-14D, 2-15D Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Lenovo Flex 2-14D, 2-15D Trình điều khiển Chipset VGA của AMD Windows 8.1 64-bit 2014-07-23 TẢI
Flex 2-14D, Bộ điều khiển VGA của AMD 2-15D Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Flex 2-14D, 2-15D (Synaptics, Elan, ALPS) Windows 8.1 64-bit 2014-05-04 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Flex 2-14D, 2-15D (Synaptics, Elan, ALPS) Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Flex 2-14D, 2-15D (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển LAN Flex 2-14D, 2-15D LAN Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Flex 2-14D, 2-15D Trình điều khiển Realtek LAN Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Bộ điều khiển Realtek LAN của Lenovo Flex 2-14D, 2-15D Windows 8.1 64-bit 2014-05-04 TẢI
Trình điều khiển WLAN Flex 2-14D, 2-15D (Realtek, Broadcom, Liteon) Windows 7 64-bit 2014-07-17 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Flex 2-14D, 2-15D (Realtek, Broadcom, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-12-31 TẢI
Flex 2-14D, Trình điều khiển WLAN Flex 2-15D (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Flex 2-14D, 2-15D Trình quản lý năng lượng của Lenovo Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-20 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-03-22 TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI