Lenovo Flex 2-15 máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Flex 2-14 Laptop

tải Lenovo Flex 2-15 Trình điều khiển máy tính xách tay, phần mềm và cập nhật cho Windows 8.1 64bit.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Bộ điều khiển âm thanh Realtek Realtek 2-14, 2-15 Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo Flex2 14 / 15 Windows 8.1 64-bit 2014-12-30 TẢI
TẢI
Bộ điều khiển âm thanh Lenovo Flex 2-14, 2-15 Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
TẢI
Cập nhật BIOS Flex 2-14, cập nhật bằng Flex 2-15 Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-08-12 TẢI
Cập nhật BIOS Flex 2-14, cập nhật bằng Flex 2-15 Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-08-12 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo Flex 2-14, 2-15 (Cybertan, Realtek, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-07-01 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth 2-14 của Lenovo, trình điều khiển Bluetooth Flex 2-15 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel® 2-14, 2-15 Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Intel Bluetooth của Lenovo Flex 2-14, 2-15 Windows 8.1 64-bit 2014-07-01 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Intel Bluetooth của Lenovo Flex 2-14, Trình điều khiển Intel Bluetooth 2-15 Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Flex 2-14, 2-15 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Bộ điều khiển Camera Flex 2-14, 2-15 (Bison, Liteon, AVC) Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
Các đầu đọc thẻ Flex 2-14, 2-15 Genesys Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Các trình điều khiển Card mạng của Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15 Genesys Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo Flex 2-14, 2-15 (Bison, Liteon, AVC) Windows 8.1 64-bit 2014-08-12 TẢI
TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo Flex 2-14, 2-15 Windows 10 64-bit 2015-07-07 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15 Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Giao diện đáng tin cậy của Intel Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Bộ điều khiển Chips Intel của Lenovo Flex 2-14, Trình điều khiển Chips Intel Flex 2-15 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bộ điều khiển Chạy Intel Flex 2-14, 2-15 Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Công cụ Quản lý Intel Flex 2-14, 2-15 Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel của Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel 2-14, 2-15 Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Flex2 14 / 15 Windows 8.1 64-bit 2014-12-30 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel XBOX-2 của Lenovo, trình điều khiển VGA Intel 14-2 Windows 10 64-bit 2015-10-29 TẢI
TẢI
Flex 2-14, 2-15 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia của Lenovo Flex2 14 / 15 Windows 8.1 64-bit 2014-12-30 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bộ cảm ứng Flex 2-14, 2-15 (Trình điều khiển Synaptics, ELAN, ALPS) Windows 7 64-bit 2014-08-22 TẢI
TẢI
Trình điều khiển cảm ứng TouchPad Flex Lenovo Flex 2-14, 2-15 (Synaptics, Elan, ALPS) Windows 8.1 64-bit 2014-07-01 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Màn hình cảm ứng Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15 Windows 10 64-bit 2015-07-07 TẢI
TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo Flex 2-14, 2-15 LAN Windows 10 64-bit 2015-07-07 TẢI
TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN Flex 2-14, 2-15 Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN Lenovo Flex2 14 / 15 Windows 8.1 64-bit 2014-12-30 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN Flex 2-14, 2-15 Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Flex 2-14, 2-15 Windows 8.1 64-bit 2014-07-23 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Flex 2-14, Trình điều khiển Intel WLAN 2-15 Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN 2-14, 2-15 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 7 64-bit 2014-09-18 TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Flex 2-14, 2-15 (Cybertan, Realtek, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-07-01 TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
TẢI
Flex 2-14, 2-15 Quản lý năng lượng của Lenovo Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-20 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-03-22 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Flex 2-14, 2-15 Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Flex2 14 / 15 (Haswell) Windows 8.1 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® Flex 2-14, Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Flex 2-15 Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển IO của Intel Lenovo Flex 2-14, Trình điều khiển IO của Intel Flex 2-15 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27 TẢI
Trình điều khiển Trình điều khiển Intel 2 Flex 14-2, 15-3.0 Windows 7 64-bit 2014-07-23 TẢI