Lenovo Flex 2 Pro-15 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Flex 2 Pro-15 Laptop

Tải Lenovo Flex 2 Pro-15 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển âm thanh Realtek ALC15 của Lenovo Edge 233 Windows 7 64-bit 2014-11-13 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển âm thanh Realtek ALC15 của Lenovo Edge 233 Windows 8.1 64-bit 2015-03-20 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển âm thanh Lenovo Edge 15 Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo Flex 2 Pro-15, cập nhật BIOS của Lenovo Edge 15 Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-24 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Bluetooth Intel® Edge 15 của Lenovo Windows 7 64-bit 2014-11-14 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Bluetooth Intel® Edge 15 của Lenovo Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Lenovo Edge 15, Trình điều khiển Bluetooth dành cho máy tính xách tay M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2015-07-06 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Bluetooth Edge 15 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2014-11-14 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Bluetooth Edge 15 của Lenovo (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Bluetooth Intel® Edge 15 của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-01-29 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình đọc thẻ Genesys của Lenovo Edge 15 Windows 7 64-bit 2014-11-13 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình đọc thẻ Genesys của Lenovo Edge 15 Windows 8.1 64-bit 2015-07-01 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình đọc thẻ Genesys của Lenovo Edge 15 Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-22 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình đọc thẻ Genesys của Lenovo Edge 15 Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Máy Ảnh Xách Lenovo Edge 15 Windows 7 64-bit 2014-11-13 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Máy Ảnh Xách Lenovo Edge 15 Windows 8.1 64-bit 2015-03-20 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Máy Ảnh Xách Tay Lenovo Edge 15 (AVC, Bison) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Intel IOS của Lenovo Edge 15 Windows 8.1 64-bit 2015-01-29 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Edge 15 Windows 8.1 64-bit 2015-01-29 TẢI
Trình Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo Edge 15 Windows 8.1 64-bit 2015-07-07 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Edge 15 Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Trình Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo Edge 15 Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Chipset Intel Haswell của Lenovo Edge 15 Windows 7 64-bit 2014-11-13 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Chipset Intel Haswell của Lenovo Edge 15 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Trình Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo Edge 15 Windows 7 64-bit 2014-11-13 TẢI
Trình Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo Edge 15 Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-22 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Intel XUUMX Lenovo Windows 7 64-bit 2014-11-13 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo 15 Windows 10 64-bit 2016-10-19 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Intel XUUMX Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-01-29 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Intel XUUMX Lenovo Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Lenovo Edge 15 Windows 7 64-bit 2014-11-13 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo 15 Windows 8.1 64-bit 2015-01-29 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo 15 Windows 7 64-bit 2014-11-13 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Touchpad 15 của Lenovo (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 8.1 64-bit 2015-01-29 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Touchpad 15 của Lenovo (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 7 64-bit 2014-11-14 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Edge 15 Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Touchpad 15 của Lenovo (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Mạng Realtek LAN Lenovo Edge 15 Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển LAN Lenovo Edge 15 LAN Windows 7 64-bit 2014-11-14 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Lenovo Edge 15 Trình điều khiển Realtek Lan Windows 8.1 64-bit 2015-01-29 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển WLAN Intel® Edge 15 của Lenovo Windows 7 64-bit 2014-11-14 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển WLAN Intel® Edge 15 của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-03-20 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển WLAN Intel® Edge 15 của Lenovo Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Lenovo Edge 15, Trình điều khiển máy tính xách tay M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2015-07-06 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển WLAN Lenovo Edge 15 (Haswell) (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-09-30 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển mạng WLAN 15 của Lenovo (Broadcom, Realtek, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển mạng WLAN 15 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2014-11-14 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Các Nút ảo của Intel Lenovo Edge 15 Windows 8.1 64-bit 2015-01-29 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Công nghệ Kết nối Thông minh Intel® XUUMX của Lenovo Windows 7 64-bit 2014-11-13 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Công nghệ Kết nối Thông minh Intel® XUUMX của Lenovo Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Các Nút ảo của Intel Lenovo Edge 15 Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-06-09 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-03-22 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21 TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Intel IOS của Lenovo Edge 15 Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Edge 15 Windows 7 64-bit 2014-11-13 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Edge 15 Windows 8.1 64-bit 2015-01-29 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Công nghệ lưu trữ Nhanh Intel® Edge 15 của Lenovo Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển USB 15 của Lenovo Edge 3.0 Windows 7 64-bit 2014-11-14 TẢI