Lenovo IdeaPad Flex 4-1470, Máy tính xách tay 4 1570 Flex 10, Trình điều khiển Windows XNUMX, Phần mềm


Lenovo Flex 3-1470 Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad Flex 4-1470, Flex 4-1570 Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
RTEQ driver âm thanh cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-05-12DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-10DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Qualcomm, Realtek, Broadcom) dành cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Realtek cardreader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-16DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-01DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-01DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Realtek, Broadcom) dành cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần mềm trên ổ cứng của Seagate Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
DOS
2017-08-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Đăng ký Thêm Sevrice lúc khởi động cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16DOWNLOAD
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-11DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD