Lenovo Flex 5-1470 (Loại 81C9) Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm

Lenovo Flex 5-1470 Laptop

Tải về Lenovo Flex 5-1470 (Loại 81C9) Trình điều khiển máy tính xách tay, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Finger Print Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Tích cực Pen cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Registry Key cho Cursor Speed ​​cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI