Lenovo Flex 5-1470, Flex 5-1570 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Flex 5-1570 Laptop

Tải về Lenovo Flex 5-1470 / 5 1570- Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-02-06DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-03-27DOWNLOAD
Driver Atheros Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-22DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Realtek Card Reader cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-02-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel IOS SIO (SIO) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-15DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Finger Print Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Qualcomm dành cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-03-22DOWNLOAD
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-03-22DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Ổ Đĩa cứng Seagate 1TB Tiện ích Cập nhật Phần MềmWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
DOS
2017-08-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Tích cực Pen cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Registry Key cho Cursor Speed ​​cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD