Lenovo G40-80 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G40 Laptop

Tải Lenovo G40-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Các driver âm thanh cảm ứng của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Các driver âm thanh cảm ứng của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Windows 10 64-bit 2016-07-25 TẢI
Conexant Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Bộ điều khiển âm thanh cảm ứng của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Windows 8.1 64-bit 2015-06-01 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-10-31 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Touch Bluetooth của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-06-01 TẢI
Các trình điều khiển Bluetooth Touch Bluetooth của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Intel, Atheros, Realtek) Windows 10 64-bit 2016-07-25 TẢI
Các trình điều khiển Bluetooth Touch Bluetooth của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Intel, Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Màn hình cảm ứng Realtek Card Reader Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Màn hình cảm ứng Realtek Card Reader Windows 8.1 64-bit 2015-06-01 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh ảnh cảm ứng Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Liteon, AVC, AWA, Bison) Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh ảnh cảm ứng Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Liteon, AWA, Bison, AVC) Windows 8.1 64-bit 2016-06-29 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Màn hình cảm ứng Realtek Card Reader Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh ảnh cảm ứng Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Realtek, Alcor, Sonix) Windows 10 64-bit 2016-07-25 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 8.1 64-bit 2015-08-03 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Liên lạc Trình điều khiển giao diện điều khiển của Intel Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Liên lạc Trình điều khiển giao diện điều khiển của Intel Windows 8.1 64-bit 2016-06-28 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-08-17 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-11-25 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình Điều khiển VGA Intel Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình Điều khiển VGA Intel Windows 8.1 64-bit 2016-06-29 TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình Điều khiển VGA Intel Windows 10 64-bit 2016-07-25 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình điều khiển VGA của AMD (JET-LE, Exo Pro) Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình điều khiển VGA của AMD (JET-LE, Exo Pro) Windows 8.1 64-bit 2015-06-01 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Touch của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Touch của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2015-08-03 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Realtek LAN Driver Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Touch Lan Driver Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Realtek LAN Driver Windows 8.1 64-bit 2015-06-01 TẢI
Trình điều khiển WLAN Không dây của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Touch (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-08-03 TẢI
Trình điều khiển WLAN Không dây của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Touch (Intel, Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Trình điều khiển WLAN Không dây của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Touch (Intel, Qualcomm, Realtek) Windows 10 64-bit 2017-02-22 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào G40-80, G50-80 Driver Patch Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Intel IRST Patch Windows 10 64-bit 2015-08-18 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Intel IRST Patch Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Intel IRST Patch Windows 8.1 64-bit 2015-07-31 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-19 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-04-07 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) Windows 8.1 64-bit 2015-08-03 TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Touch USB 3.0 Driver Windows 7 64-bit 2015-07-31 TẢI