Lenovo G400 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G500 Laptop

tải Lenovo G400 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G400, G500 Conexant Audio Driver Windows 8 64-bit 2013-05-13 TẢI
Lenovo G400, G500 Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
Lenovo G400, G500 Conexant Audio Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400, G500 BIOS Update Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-31 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo G400, G500 Windows 8 64-bit 2013-05-13 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo G400, G500 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-02-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo G400, G500 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G400, G500 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom, Realtek) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-21 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G400, G500 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom, Realtek) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-21 TẢI
Lenovo G400, Driver G500 Bluetooth (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
Lenovo G400, G500 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-21 TẢI
Lenovo G400, G500 Realtek RTS5170-GR cardreader điều khiển Windows 8 64-bit 2013-05-13 TẢI
Lenovo G400, G500 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
Lenovo G400, G500 Realtek Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
Lenovo G400, G500 Trình điều khiển thẻ nhớ Realtek Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400, G500 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On) Windows 8 64-bit 2013-05-13 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G400, G500 Windows 8 64-bit 2013-05-13 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo G400, G500 Windows 8 64-bit 2013-05-13 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G400, G500 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G400, G500 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G400, G500 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G400, G500 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G400, G500 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-21 TẢI
TẢI
Các trình điều khiển VGA của Lenovo G400, G500 Mars XT và Sun Pro M2 Windows 8 64-bit 2013-05-13 TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G400, G500 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-13 TẢI
TẢI
Lenovo G400, G500 AMD Video Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
Lenovo G400, G500 AMD Video Driver Windows 8 64-bit 2013-07-18 TẢI
Lenovo G400, G500 AMD Video Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G400, G500 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
TẢI
Lenovo G400, G500 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
Lenovo G400, G500 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-21 TẢI
Lenovo G400, G500 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 8 64-bit 2013-05-13 TẢI
Lenovo G400, G500 Atheros LAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
Lenovo G400, G500 Atheros LAN driver Windows 8 64-bit 2015-05-29 TẢI
Lenovo G400, G500 Atheros LAN driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN của Lenovo G400, G500 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom, Realtek) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-21 TẢI
Trình điều khiển WLAN của Lenovo G400, G500 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-02-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN của Lenovo G400, G500 Windows 8 64-bit 2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G400, G500 (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G400, G500 (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-18 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo G400, G500 Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 8 64-bit 2015-05-29 TẢI
Lenovo G400, G500, G400, G500s Quản lý năng lượng của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Lenovo G400, G500 Trình điều khiển công nghệ Rapid Sotrage của Intel Windows 8 64-bit 2013-05-13 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G400, G500 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G400, G500 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
Trình điều khiển USB Intel 400 của Lenovo G500, G3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26 TẢI
  • Riel M. Rivas

    Miễn bình luận

  • THz

  • fghfghsdkgjg

    iuyufyfygfhj