Lenovo G405s máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G405S Laptop

Tải về Lenovo G405 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G405, G505s CONEXANT Trình điều khiển âm thanh Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24 TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển âm thanh Conexant Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo G405s, G505s Windows 10 64-bit 2015-06-29 TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển âm thanh Conexant Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405s, G505s Cập nhật BIOS Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-28 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G405, G505s (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G405s, G505s (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G405s, G505s (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G405s, G505s (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển thẻ Realtek RTS5170-GR Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển thẻ nhớ Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24 TẢI
Lenovo G405s, Trình đọc thẻ G505s Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G405, G505s (AVC, Liteon, Bison, Chicony) Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, G505s Camera Driver (AVC, Bison, Đồ chơi Chicony, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo G405, G505s Camera Driver (Bison, Đồ chơi Chicony, Liteon, AVC) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, G505s Camera Driver (AVC, Bison, Đồ chơi Chicony, Liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24 TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển Card Reader Realtek Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, G505S Trình điều khiển VGA của AMD Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-04-08 TẢI
Lenovo G405, G505S Trình điều khiển VGA của AMD Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo G405, G505S Trình điều khiển VGA của AMD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-05 TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển Video của AMD Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, Trình điều khiển Touchpad G505S (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo G405, Trình điều khiển Touchpad G505S (Synaptics, Elan) Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, Trình điều khiển Touchpad G505S (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24 TẢI
Lenovo G405, Trình điều khiển Touchpad G505S (Synaptics, Elan) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển LAN Atheros (AR8162L / QCA8172) Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển LAN Atheros Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24 TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển LAN Atheros Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, G505S Trình điều khiển Wlan (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G405, G505s (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN của Lenovo G405, G505s (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G405, G505s (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
  • Mur4nox

    Gracias por los trình điều khiển te pasastes ...

  • tiếng Đức

    muchísimas gracias tôi sirvió mucho trình điều khiển los, quedo muy bien mi compu

  • Ivan peimbert

    nam rifaste tôi ayudaste con Esto Demasiado