Lenovo G41-35, G51-35 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G41-35 Laptop

Tải Lenovo G41-35, G51-35 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Các driver âm thanh của Lenovo G41-35, G51-35 Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo G41-35, G51-35 Windows 7 64-bit 2016-06-07 TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo G41-35, G51-35 Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo G41-35, G51-35 Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-23 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Bluetooth Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek) Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek, Intel) Windows 7 64-bit 2016-06-07 TẢI
Trình đọc thẻ của Lenovo G41-35, G51-35 Windows 7 64-bit 2016-06-07 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-08-24 TẢI
Trình đọc thẻ của Lenovo G41-35, G51-35 Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
Bộ điều khiển Máy ảnh Lenovo G41-35, G51-35 Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G41-35, G51-35 (Alcor, Realtek, Sunplus) Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G41-35, G51-35 (Alcor, Realtek, Sunplus) Windows 7 64-bit 2016-07-27 TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo G41-35, G51-35 Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2016-05-26 TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-19 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo G41-35, G51-35 (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2016-06-07 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo G41-35, G51-35 (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo G41-35, G51-35 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo G41-35, G51-35 Driver LAN Realtek Windows 10 64-bit 2016-06-06 TẢI
Trình điều khiển của Lenovo G41-35, G51-35 LAN Windows 7 64-bit 2016-06-07 TẢI
Lenovo G41-35, G51-35 Driver LAN Realtek Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek, Intel) Windows 7 64-bit 2016-06-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek) Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI