Lenovo G410 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G410 Laptop

tải Lenovo Lenovo G410 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G410, G510 (Conexant) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410, G510 Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G410, G510 (Conexant, Realtek) Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G410, G510 (Conexant, Realtek) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G410, G510 BIOS Update Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-10-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo G410, G510 Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Lenovo G410, Driver G510 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410, Driver G510 Bluetooth (Broadcom, Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G410, G510 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Lenovo G410, Driver G510 Bluetooth (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G410, G510 (AVC, Bison, Chicony, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driver Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driver Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Lenovo G410, G510 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G410, G510 (AVC, Liteon, Bison, Chicony) Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G410, G510 (AVC, Bison, Chicony, Lite-on) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-18 TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo G410, G510 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G410, G510 Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-09 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G410, G510 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G410, G510 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G410, G510 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410, G510 AMD VGA driver Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G410, G510 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-09 TẢI
TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G410, G510 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
Lenovo G410, G510 AMD Video Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-02 TẢI
Lenovo G410, G510 AMD Video Driver Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Lenovo G410, G510 AMD Video Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G410, G510 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G410, G510 Atheros LAN driver Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Lenovo G410, G510 Atheros LAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Lenovo G410, G510 Atheros LAN driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G410, G510 (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 8 64-bit 2014-01-21 TẢI
Lenovo G410, G510 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G410, G510 (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-20 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G410, G510 (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-20 TẢI
Trình điều khiển WLAN của Lenovo G410, G510 Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
IdeaPad Z410, Z510, G410 Quản lý năng lượng của Lenovo cho Windows 8.1 64-bit 2014-08-12 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G410, G510 Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Lenovo G410, G510 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G410, G510 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-20 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G410, G510 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-20 TẢI
Trình điều khiển USB Intel 410 của Lenovo G510, G3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
  • Abdullah

    là trình điều khiển này thực sự làm việc? gây kích thước tập tin nhỏ và ui các trình điều khiển khác với điều khiển máy tính xách tay g410 ban đầu của tôi cho win8 (ui không phải là tàu điện ngầm,), và kích thước của tất cả các trình điều khiển đã 3.3 gb .. làm thế nào?

  • Walter

    exelente

  • Nên có một tùy chọn để tải về tất cả các trình điều khiển cùng một lúc.