Lenovo G410s cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm

Lenovo G410s cảm ứng máy tính xách tay

tải Lenovo Lenovo G410s cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G410s Touch, G510ES Touch Driver Âm thanh Realtek Windows 8.1 64-bit 2014-05-06 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510ES Touch Driver Âm thanh Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510ES Touch Driver Âm thanh Realtek Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Cập nhật BIOS Trượt Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-11-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Touch của Lenovo G410s, G510s (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410S Touch, G510X Touch Driver Bluetooth (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Touch của Lenovo G410s, G510s (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 TẢI
Lenovo G410 Touch, G510S Touch Driver Máy ảnh (AVC, Bison, Chicony, Lite-On) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
Màn hình cảm ứng Touch, G410s của Lenovo G510S (AVC, Bison, Chicony) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510ES Touch Realtek Card Reader Trình điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510ES Touch Realtek Card Reader Trình điều khiển Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Camera Driver Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410S Touch, đầu đọc thẻ nhớ G510X Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Chạm vào Bộ điều khiển Chipset Intel Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Trình điều khiển giao diện điều khiển Intel Management Engine Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Giao diện Bộ xử lý Quản lý Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Chạm vào Bộ điều khiển Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Chạm vào Bộ điều khiển Chipset Intel Windows 8.1 64-bit 2014-05-06 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Giao diện Bộ xử lý Quản lý Intel Windows 8.1 64-bit 2014-05-06 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Trình điều khiển Video Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Trình điều khiển Video Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 TẢI
TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Intel VGA Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-05 TẢI
TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Chạm vào Trình Điều khiển VGA Nvidia Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Intel VGA Driver Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Chạm vào Trình điều khiển Video Nvidia Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Touch Driver (Elan, Synaptics) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Touch Driver (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Touch Driver ((Synaptics, ElanTECH) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Chạm vào Atheros LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Chạm vào Atheros LAN Driver Windows 8.1 64-bit 2014-05-06 TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Driver WLAN (Liteon / Atheros, Liteon / Realtek, CyberTan / Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Driver WLAN (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Driver WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Realtek 8188 Trình điều khiển của Cisco Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Touch Lenovo Quản lý năng lượng Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Lenovo Yoga 2 Pro, Lenovo G410s Touch, G510s cảm ứng Lenovo Onekey Phục hồi Windows 8.1 64-bit 2014-06-04 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8.1 64-bit 2014-05-06 TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Driver Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410S Touch, G510X Touch Driver Intel USB 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 TẢI