Lenovo G450 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

lenovo G450 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G450 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
BIOS cập nhật cho Windows 7 (32-bit), Windows Vista (32-bit) -Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-30 TẢI
BIOS cập nhật cho Windows 7 (64-bit), Windows Vista (64-bit) -Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-30 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2009-06-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
EasyCapture cho Lenovo G550 Windows Vista 32-Bit 2012-08-02 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550, IdeaPad S10-2 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
EasyCapture cho Lenovo G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-11 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-09-09 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
NVIDIA Display Driverfor Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị Driverfor Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-12-27 TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-12-27 TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Windows XP-Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-09-08 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Ethernet Windows Vista (32-bit) - Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2009-06-12 TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2011-01-14 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit 2011-03-11 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo của Windows 7 (64-bit) - Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450 Windows 7 64-bit 2009-11-05 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2009-09-01 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Lenovo G550 Windows 7 64-bit 2011-05-13 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Microsoft Vista (32-bit) - Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Lenovo G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Lenovo G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
ReadyComm cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-11 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI