Lenovo G450 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


lenovo G450 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G450 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
BIOS cập nhật cho Windows 7 (32-bit), Windows Vista (32-bit) -Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-30TẢI
BIOS cập nhật cho Windows 7 (64-bit), Windows Vista (64-bit) -Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-30TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2009-06-12TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
EasyCapture cho Lenovo G550Windows Vista 32-Bit2012-08-02TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550, IdeaPad S10-2Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
EasyCapture cho Lenovo G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-11TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-09-09TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08TẢI
NVIDIA Display Driverfor Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị Driverfor Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-12-27TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-12-27TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Windows XP-Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08TẢI
Trình điều khiển Broadcom Ethernet Windows Vista (32-bit) - Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2009-06-12TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2011-01-14TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450Windows 7 32-bit2011-03-11TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo của Windows 7 (64-bit) - Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450Windows 7 64-bit2009-11-05TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2009-09-01TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Lenovo G550Windows 7 64-bit2011-05-13TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Microsoft Vista (32-bit) - Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Lenovo G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Lenovo G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
ReadyComm cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-11TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI