Lenovo G460e Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G460e Laptop

Tải về Lenovo G460e Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver Windows XP 32-bit 2011-03-23 TẢI
Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27 TẢI
driver Bluetooth Windows XP 32-bit 2011-03-23 TẢI
driver Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27 TẢI
YouCam cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-03-24 TẢI
Realtek USB 2.0 đọc driver Windows XP 32-bit 2011-03-23 TẢI
Realtek USB 2.0 đọc driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27 TẢI
điều khiển camera Windows XP 32-bit 2011-03-23 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2011-03-23 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows XP 32-bit 2011-03-23 TẢI
AMD Graphics Driver Windows 7 32-bit 2011-01-27 TẢI
AMD Graphics Driver Windows 7 64-bit 2011-01-27 TẢI
TouchPad điều khiển Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
TouchPad điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2011-03-23 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2011-03-23 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27 TẢI
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2011-03-24 TẢI
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2011-03-24 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit 2011-03-24 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2011-03-24 TẢI
IdeaPad Z370, Z470, Lenovo G460e, G560e Lenovo DirectShare Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-03-24 TẢI
IdeaPad Z370, Z470, Lenovo G460e, G560e Trình tối ưu hóa khởi động của Lenovo EE Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-03-24 TẢI
ReadyComm cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-03-24 TẢI
Công nghệ Intel Rapid Storage Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27 TẢI
Công nghệ Intel Rapid Storage Windows XP 32-bit 2011-03-23 TẢI