Lenovo G465 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G465 Laptop

Tải Lenovo G465 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
YouCam cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
AMD Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-12-31 TẢI
AMD Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-31 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit 2010-05-22 TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 64-bit 2010-05-22 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
Huawei Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
Giám đốc Ericsson Mobile Broadband Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Huawei Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2010-05-22 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2010-05-22 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 32-bit 2010-11-15 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 64-bit 2010-11-15 TẢI
Nhà hát onekey Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-15 TẢI
Chia sẻ trực tiếp Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02 TẢI
ReadyComm cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01 TẢI
Adobe Reader cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01 TẢI
AMD AHCI driver Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI