Lenovo G485 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G485 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G485 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad N585 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Âm thanh Conexant Ideapad N585 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad N585 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Bluetooth Ideapad N585 (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-20 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad N585 (Atheros, Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad N585 (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Card đồ họa RealPad N585 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Camera Ideapad N585 (D-max, Bison, Chicony) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-20 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Card đồ họa RealPad N585 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-06 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Card đồ họa RealPad N585 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển VGA của ASUS IdeaPad N585 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Chipset IdeaPad N585 / Trình điều khiển Trình điều khiển USB / 3.0 (AMD) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-28 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển video của AMD IdeaPad N585 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Touchpad IdeaPad N585 (Synaptics, ElanTECH) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Touchpad IdeaPad N585 (Synaptics, ElanTECH) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-06 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình nâng cao cảm ứng IdeaPad N585 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển LAN Realtek của IdeaPad N585 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Realtek LAN của Ideapad N585 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad N585 (Atheros, Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển mạng không dây Atheros IdeaPad N585 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển WLAN IdeaPad N585 (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-17 TẢI
TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
  • Muito bom porem

  • Tenho um Lenovo G485, e depois de baixar todos os ổ đĩa làm trang para Win7 profissional 32 bit, ainda existe um arquivo que da: Dispositivo Desconhecido, o que pode ser?