Lenovo G50-30 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G50 Laptop

Tải Lenovo G50-30 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant của Lenovo G40-30, G50-30 Windows 8.1 64-bit 2014-04-08 TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo G40-30, G50-30 Windows 7 64-bit 2014-05-15 TẢI
Conexant Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo G40-30, G50-30 Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-30, G50-30 (Intel) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-23 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-30, G50-30 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel) Windows 7 64-bit 2014-08-28 TẢI
Bluetooth Driver (Intel, Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-27 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-30, G50-30 (Bison, Liteon) Windows 7 64-bit 2014-05-13 TẢI
Trình điều khiển CardReader của Lenovo G40-30, G50-30 Windows 7 64-bit 2014-05-15 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo G40-30, G50-30 Windows 8.1 64-bit 2014-04-08 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-30, G50-30 0.3M (Bison, AzureWave) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-24 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-30, G50-30 0.3M (Liteon) Windows 8.1 64-bit 2015-07-25 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-30, G50-30 (Realtek, Sonix) Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển giao diện điều khiển tin cậy của bộ điều hợp Intel® Trusted Execution Engine (TXE) của Lenovo G40-30, G50-30 Windows 7 64-bit 2014-05-13 TẢI
Bộ điều khiển thiết bị bên trong của Lenovo G40-30, G50-30 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển bộ định tuyến Intel của Lenovo G40-30, G50-30 Windows 7 64-bit 2014-05-13 TẢI
Trình điều khiển bộ định tuyến Intel của Lenovo G40-30, G50-30 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển giao diện điều khiển tin cậy của bộ điều hợp Intel® Trusted Execution Engine (TXE) của Lenovo G40-30, G50-30 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel Lenovo G40-30, G50-30 Windows 8.1 64-bit 2014-04-08 TẢI
Lenovo G40-30, G50-30 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-30, G50-30 Windows 7 64-bit 2014-05-13 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-30, G50-30 Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Lenovo G40-30, G50-30 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 7 64-bit 2014-05-13 TẢI
Lenovo G40-30, G50-30 Trình điều khiển đồ họa Nvidia Windows 8.1 64-bit 2015-01-04 TẢI
Trình điều khiển TouchPad của Lenovo G40-30, G50-30 (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2014-05-13 TẢI
Trình điều khiển TouchPad của Lenovo G40-30, G50-30 (Synaptics, Elan) Windows 8.1 64-bit 2015-01-04 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo G40-30, G50-30 Windows 7 64-bit 2014-05-15 TẢI
Lenovo G40-30, G50-30 Trình điều khiển Realtek Lan Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-30, G50-30 (Intel) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-23 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-30, G50-30 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel) Windows 7 64-bit 2014-08-28 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Intel, Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-03-22 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Trình điều khiển Intel USB40 của Lenovo G30-50, G30-3.0 Windows 7 64-bit 2014-08-28 TẢI
  • dear sir tôi đã không cài đặt Nvidia VGA Driver cho Lenovo G40-30, lái xe G50-30.
    xin vui lòng giúp đỡ tôi