Lenovo G50-70 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G50 Laptop

Tải về Lenovo G50-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant của Lenovo G40-70, G50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04 TẢI
Conexant Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant của Lenovo G40-70, G50-70 Windows 8.1 64-bit 2015-01-22 TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo G40-70, G50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-19 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-70, G50-70 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-28 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-70, G50-70 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-70, G50-70 (Intel) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-23 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-27 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-70, G50-70 (Bison, Liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04 TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Trình điều khiển thẻ nhớ Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-70, G50-70 (Realtek, Sonix) Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 8.1 64-bit 2014-01-23 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-70, G50-70 (Bison, AzureWave) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-25 TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Trình điều khiển Intel IRST Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04 TẢI
Trình điều khiển bộ định tuyến Intel của Lenovo G40-70, G50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04 TẢI
Giao diện Engine Quản lý Intel của Lenovo G40-70, G50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04 TẢI
Trình điều khiển bộ định tuyến Intel của Lenovo G40-70, G50-70 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 TẢI
Giao diện Engine Quản lý Intel của Lenovo G40-70, G50-70 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-70, G50-70 Windows 7 32-bit 2014-05-05 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-70, G50-70 Windows 7 64-bit 2014-05-05 TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo G40-70, G50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04 TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo G40-70, G50-70 Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-70, G50-70 Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-70, G50-70 Windows 8.1 64-bit 2015-03-30 TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo G40-70, G50-70 Windows 8.1 64-bit 2015-01-22 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G40-70, G50-70 (ELAN, Synaptics) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo G40-70, G50-70 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G40-70, G50-70 (Synaptics, Elan) Windows 8.1 64-bit 2014-01-23 TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Driver LAN Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04 TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Trình điều khiển Realtek Lan Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-70, G50-70 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-28 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-70, G50-70 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-70, G50-70 (Intel) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-23 TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Bản nâng cấp của Intel IRST Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Bản nâng cấp của Intel IRST Windows 8.1 64-bit 2014-01-23 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Giám đốc Năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2014-08-29 TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Trình điều khiển Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2014-01-23 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Bộ điều khiển lưu trữ nhanh Intel® Lenovo G40-70, G50-70 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển Intel USB 40 của Lenovo G70-50, G70-3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04 TẢI
 • ali

  8888

 • kamre

  Super nice thân yêu tất cả các trình điều khiển tôi đã tải về lenovo G50-70 của tôi trên trang web của bạn tất cả các trình điều khiển đang làm việc hoàn hảo cảm ơn bạn ... ..

 • divyaprasad

  cảm ơn u broooo cảm ơn u sooooooooooooo nhiều ....

 • RAZIE

  tôi cần các trình điều khiển

 • harika

  tôi cần driver wifi cho số lượng các cửa sổ 8.132 bit.model là g50-70

 • clifford

  Tôi cần các driver wifi cho mô hình chút cửa sổ 8.1 32 g50
  vui lòng tận dụng chúng để tải xuống

 • Cảm ơn u rất nhiều vì cung cấp trình điều khiển này

 • xxx

  khoai môn bhosdo