Lenovo G500st cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm

Lenovo G500s Laptop

Tải Lenovo G500s cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình điều khiển âm thanh Conexant Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình điều khiển âm thanh Conexant Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500s, G500S Touch CONEXANT Trình điều khiển âm thanh Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-09-07 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Trình điều khiển Intel Bluetooth Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Trình điều khiển Intel Bluetooth Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Trình điều khiển cảm ứng Bluetooth (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Bluetooth (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Trình điều khiển Bluetooth Touch (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Trình điều khiển Máy ảnh Chạm (AVC, Bison, Chicony, Liteon-on) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Trình điều khiển Máy ảnh Ảo (AVC, Bison, Chicony, Lite-on) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Realtek Cardreader Driver Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400S, G400S Touch, G500s, G500S Chạm vào Trình điều khiển Card Reader của Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Realtek Cardreader Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Trình điều khiển Máy ảnh Chạm Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500s, G500S Touch Trình điều khiển giao diện điều khiển của Intel Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500s, G500s Touch giao diện quản lý của Intel Engine Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500s, G500s Touch giao diện quản lý của Intel Engine Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình điều khiển Video Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình Điều khiển VGA Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI
TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào VGA Intel cho Trình điều khiển SNB Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình Điều khiển VGA Intel Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Touch Driver (Synaptics, Elan) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Touch Driver (Synaptics, Elan) Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Touch Driver (Synaptics, Elantech) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500s Chạm vào Atheros LAN Driver Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500s Chạm vào Atheros LAN Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500s Chạm vào Atheros LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-22 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Driver WLAN (Liteon, CyberTan) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch WLAN Driver (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Driver WLAN (Liteon, CyberTan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI
Lenovo G400, G400s Touch, G500s, G500s Chạm vào Trình điều khiển WLAN Intel Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Bộ điều khiển lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
Lenovo G400s, G400s Touch, G500s, G500s Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G400s, G400s Touch, G500s, G500s Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500S, G500S Touch Trình điều khiển Intel USB 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03 TẢI