Lenovo G505 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G505 Laptop

Tải về Lenovo G505 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G405, G505 Conexant Audio Driver Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, G505 Conexant Audio Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, G505 Audio Driver Windows 10 64-bit 2015-06-29 TẢI
Lenovo G405, G505 Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20 TẢI
Lenovo G405, G505 BIOS Update Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-11-19 TẢI
Lenovo G405, Driver G505 Bluetooth (Broadcom, Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, Driver G505 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo G405, Driver G505 Bluetooth (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, Driver G505 Bluetooth (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20 TẢI
Lenovo G405, G505 Máy ảnh Driver (Bison, Chicony, liteon, AVC) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, G505 Realtek RTS5170-GR cardreader điều khiển Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, G505 Realtek Card Reader driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, G505 Card Reader driver Windows 10 64-bit 2015-06-29 TẢI
Lenovo G405, G505 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On) Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, G505 Máy ảnh Driver (AVC, Chicony, liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo G405, G505 Máy ảnh Driver (Bison, Chicony, liteon, AVC) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20 TẢI
Lenovo G405, G505 Realtek Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20 TẢI
Lenovo G405, G505 Chipset Driver / AHCI driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20 TẢI
Lenovo G405, G505 AMD VGA driver Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo G405, G505 AMD VGA driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-02-16 TẢI
Lenovo G405, G505 AMD VGA driver Windows 8 64-bit 2014-01-25 TẢI
Lenovo G405, G505 AMD Video Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-25 TẢI
Lenovo G405, G505 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, G505 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, G505 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo G405, G505 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20 TẢI
Lenovo G405, G505 Atheros LAN Driver (QCA8162 / CA8172) Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, G505 Atheros LAN driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, G505 Atheros LAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20 TẢI
Lenovo G405, G505 WLAN Driver (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G405, G505 Realtek WLAN driver Windows 10 64-bit 2015-06-29 TẢI
Lenovo G405, G505 WLAN Driver (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-06-23 TẢI
Lenovo G405, G505 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo G405, G505 WLAN Driver (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
  • Mehul

    Hãy tải lên tất cả các trình điều khiển của lenovo G505

  • Xây tường

    Có một vấn đề tương thích với hệ thống quản lý điện năng trong Windows 8.1. Hãy tải lên một sửa chữa cho điều này! Cảm ơn bạn.

  • Eugene

    Làm thế nào mà không có cửa sổ phân vùng phục hồi trong máy tính xách tay G505 của tôi?