Lenovo 3000 Dòng G510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm

Lenovo G550 Máy tính xách tay

Tải Lenovo 3000 series G510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G410, G510 (Conexant) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410, G510 Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G410, G510 (Conexant, Realtek) Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G410, G510 (Conexant, Realtek) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G410, G510 BIOS Update Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-10-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo G410, G510 Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Lenovo G410, Driver G510 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410, Driver G510 Bluetooth (Broadcom, Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G410, G510 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Lenovo G410, Driver G510 Bluetooth (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G410, G510 (AVC, Bison, Chicony, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driver Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driver Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Lenovo G410, G510 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G410, G510 (AVC, Liteon, Bison, Chicony) Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G410, G510 (AVC, Bison, Chicony, Lite-on) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-18 TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo G410, G510 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G410, G510 Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-09 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G410, G510 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G410, G510 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G410, G510 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410, G510 AMD VGA driver Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G410, G510 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-09 TẢI
TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G410, G510 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
Lenovo G410, G510 AMD Video Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-02 TẢI
Lenovo G410, G510 AMD Video Driver Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Lenovo G410, G510 AMD Video Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G410, G510 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G410, G510 Atheros LAN driver Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Lenovo G410, G510 Atheros LAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
Lenovo G410, G510 Atheros LAN driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G410, G510 (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 8 64-bit 2014-01-21 TẢI
Lenovo G410, G510 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G410, G510 (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-20 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G410, G510 (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-20 TẢI
Trình điều khiển WLAN của Lenovo G410, G510 Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G410, G510 Windows 8 64-bit 2013-07-09 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Lenovo G410, G510 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G410, G510 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-20 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G410, G510 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-20 TẢI
Trình điều khiển USB Intel 410 của Lenovo G510, G3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30 TẢI
  • reza

    tôi cần lái xe

  • Sameh

    Shkran