Lenovo G550 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G550 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G550 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
BIOS cập nhật cho Windows 7 (32-bit), Windows Vista (32-bit) -Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-30 TẢI
BIOS cập nhật cho Windows 7 (64-bit), Windows Vista (64-bit) -Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-30 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2009-06-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
EasyCapture cho Lenovo G550 Windows Vista 32-Bit 2012-08-02 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550, IdeaPad S10-2 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
EasyCapture cho Lenovo G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-11 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-09-09 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
NVIDIA Display Driverfor Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị Driverfor Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-12-27 TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-12-27 TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Windows XP-Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-09-08 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Ethernet Windows Vista (32-bit) - Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2009-06-12 TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 64-bit 2010-09-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-10-29 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2011-01-14 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit 2011-03-11 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo của Windows 7 (64-bit) - Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450 Windows 7 64-bit 2009-11-05 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2009-09-01 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Lenovo G550 Windows 7 64-bit 2011-05-13 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Microsoft Vista (32-bit) - Lenovo G450, G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Lenovo G450, G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Lenovo G550 Windows Vista 32-Bit 2009-06-12 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Lenovo G550 Windows Vista 64-Bit 2009-06-12 TẢI
ReadyComm cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-11 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo G450, G550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI