Lenovo G555 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G555 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G555 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Drivers, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-04-08 TẢI
Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-05-21 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2010-05-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-08-27 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-02-04 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows XP 32-bit 2010-08-27 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows XP 32-bit 2010-08-27 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-24 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26 TẢI
AMD điều khiển vi xử lý Windows XP 32-bit 2010-02-04 TẢI
ATI Catalyst Driver Hiển thị Windows XP 32-bit 2010-08-27 TẢI
AMD Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26 TẢI
Alps điều khiển Chỉ tay thiết bị Windows XP 32-bit 2010-11-16 TẢI
Alps điều khiển Chỉ tay thiết bị Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2010-08-27 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2010-08-26 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver Windows XP 32-bit 2010-08-27 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2010-08-27 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2010-08-26 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2010-08-26 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2010-08-27 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2010-01-28 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows XP 32-bit 2010-08-27 TẢI
  • Eric

    cảm ơn vì tài xế

  • Eric

    THANKS biết ơn