Lenovo G560 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G560 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G560 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-02 TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2011-05-09 TẢI
BIOS Update cho Lenovo G560 Windows 7 64-bit
Windows Vista 64-Bit
2011-02-14 TẢI
BIOS Update cho Lenovo G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-02-14 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Driver Bluetooth cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
YouCam Web Camera cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-17 TẢI
Máy ảnh Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-02-05 TẢI
YouCam Web Camera cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Máy ảnh Driver (Bison, Chicony) cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
Intel Chipset driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15 TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-02-05 TẢI
Quản lý Intel cơ Interface Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit 2011-12-31 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit 2010-08-31 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 64-bit 2010-08-31 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 7 64-bit 2010-11-02 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit 2010-06-09 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit 2010-06-09 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 64-Bit 2010-06-09 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 64-Bit 2010-06-09 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Driver cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-07-16 TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-02-05 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
TẢI
TouchPad Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
TouchPad Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
TouchPad Driver (Synaptics, Elantech) cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-02-05 TẢI
Realtek LAN Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit 2010-06-09 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 64-Bit 2010-06-09 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Wireless LAN Driver (Compal, Gemtek, Cybertan, liteon) cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2012-05-20 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-23 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-17 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-26 TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-23 TẢI
Quadcomm Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-23 TẢI
Lenovo di động Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-23 TẢI
Wireless Lan Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02 TẢI
Wireless LAN Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
Wireless LAN Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
Ericsson quản lý băng thông rộng di động cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-23 TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-23 TẢI
Huawei MobilePartner cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-23 TẢI
Huawei Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-23 TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-15 TẢI
TẢI
LAN không dây Intel Driver cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Intel WiMax Dirver cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Wireless LAN Driver (Broadcom, Atheros) cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows 7 (32-bit) - Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit 2010-03-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G460, G560 Windows 7 64-bit 2010-03-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-17 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2010-01-28 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28 TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-17 TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
ReadyComm cho Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-02-17 TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Chia sẻ trực tiếp Lenovo cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15 TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15 TẢI
ReadyComm cho Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15 TẢI
Intel AHCI Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Intel Rapid Storage Technology cho Lenovo G460, G560 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo G460, G560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09 TẢI
  • tuyệt vời