Lenovo G70-70 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G70-70 Laptop

Tải Lenovo G70-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G70-70 Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G70-70 Windows 8.1 64-bit 2015-06-15 TẢI
Conexant Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo G70-70 Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2015-09-18 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth G70-70 của Lenovo (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel) Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth G70-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G70-70 (Intel) Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth G70-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2017-09-18 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G70-70 (Liteon) Windows 8.1 64-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G70-70 (Bison, AzureWave) Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo G70-70 Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo G70-70 Windows 8.1 64-bit 2014-09-23 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G70-70 (Bison, Liteon) Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G70-70 (Realtek, Sonix) Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-18 TẢI
Trình điều khiển Chipset Lenovo G70-70 Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo G70-70 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel® G70-70 của Lenovo Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel® G70-70 của Lenovo Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G70-70 Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Intel VGA driver của Windows 8.1 (64-bit) - Lenovo G70-70 Windows 8.1 64-bit 2015-06-15 TẢI
Lenovo G70-70, IdeaPad Z410, Z510 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Lenovo G70-70, IdeaPad Z410, Trình điều khiển VGA Intel Z510 Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia Lenovo G70-70 Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia Lenovo G70-70 Windows 8.1 64-bit 2014-09-24 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G70-70 (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G70-70 (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2015-06-15 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Trình điều khiển máy tính Lenovo G70-70 LAN Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển máy tính Lenovo G70-70 LAN Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G70-70 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G70-70 (Intel) Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G70-70 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G70-70 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2017-09-18 TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo G70-70 Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-03-22 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Bản vá Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G70-70 Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Bản vá Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G70-70 Windows 8.1 64-bit 2014-09-24 TẢI
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel Rapidshell ™ của Lenovo G70-70 Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel Rapidshell ™ của Lenovo G70-70 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển Lenovo G70-70 USB3.0 Windows 7 64-bit 2014-09-25 TẢI